Idrottens viktiga frågor i valet 2022

Sidan uppdaterades: 17 januari 2023

Den 11 september hålls val till Sveriges riksdag, regioner och kommuner val som alla påverkar idrottsrörelsen i Sörmlands idrottsdistrikt.

RF-SISU Sörmland är en del av den svenska idrottsrörelsen och är partipolitiskt neutral, men har både rätt och skyldighet att i relation till de politiska partierna driva för oss centrala idrottspolitiska frågor. Påverkansarbetet inriktas mot sakområden där idrotten inte klarar att nå sina mål på egen hand utan behöver hjälp från andra aktörer i samhället.

RF-SISU Sörmland består av 11 kommuner, varav de 9 sörmländska samt Nykvarns- och Södertälje kommuner i Region Stockholm. I distriktet bor drygt 410 000 invånare vilket motsvarar 4% av Sveriges befolkning. Här finns närmare 700 idrottsföreningar med över 30 000 ideella ledare och fler än 130 000 medlemmar. I Sörmland, Stockholmsregionen och i hela Mälardalsområdet råder en stark tillväxt med en snabbt växande befolkning som följd. I samtliga kommuner i distriktet råder bostadsbrist vilket leder till att bostadsbyggandet skjuter i höjden. Städer förtätas och nya bostadsområden växer fram.

Men här finns också en rad utmaningar. Arbetslösheten bland män och kvinnor är högst i landet enligt Arbetsförmedlingens statistik i maj 2021. Även långtidsarbetslösheten bland män och kvinnor är högst i landet. Här är ohälsotalen bland den vuxna befolkningen högst, utbildningsnivåerna och medelinkomsterna låga. Här finns den högsta andelen överviktiga barn och den högsta andelen barn i ekonomisk utsatthet i landet (Rädda Barnen).

Samtidigt finns här en politisk vision ”Sörmland – Sveriges friskaste region 2025” som alla politiker i kommunerna och regionen står bakom.Frågan är hur det ska gå till? Låt oss ta redan på det i valrörelsen!

RF-SISU Sörmland prioriterar följande frågor inför valet 2022: Återstart av idrotten
Vi vill se ett förstärkt ekonomiskt stöd till idrotten för att hantera följdverkningarna av pandemin.

Tillgång till idrottsanläggningar
Resurser för planering för fler och bättre anläggningar och idrottsmiljöer.

Idrottens roll i folkhälsan
Särskilda satsningar till områden eller grupper med lågt deltagande i idrott – i stad och land.

#snackaidrott med politikerna

I filmserien #snackaidrott har Riksidrottsförbundet träffat och intervjuat politiker från riksdagspartierna inför valet 2022.

Se alla intervjuerna här.

Sidan publicerades: 29 november 2022