Town Hall Meeting med fokus på trygghet i Södertälje

Under två kvällar i maj har Town Hall Meeting – en träff mellan kommunpolitikerna och allmänheten – anordnats i Södertälje. RF-SISU Sörmland har varit på plats och fört fram idrottens viktiga frågor.

Sidan uppdaterades: 2 november 2022

Under det första mötet träffade vi kommunpolitikerna i opposition och under det andra kommunpolitikerna i majoritet. Under båda mötena lyfte vi vikten av att ha ett idrottspolitiskt program för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för idrottsrörelsen. I dagsläget finns det idrottspolitiska program i Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs. Vår ambition är att det ska finnas idrottspolitiska program i alla kommuner i Sörmlands idrottsdistrikt.

- Vi på RF-SISU Sörmland tror på idrottens kraft att göra skillnad, både på individnivå och samhällsnivå. Bara i Södertälje finns det 103 idrottsföreningar, med 47 olika idrotter som barn, unga och vuxna kan välja mellan. Med ett idrottspolitiskt program, en strategisk plan, skulle idrottsföreningarna få en långsiktig riktning där politiken berättar vad den vill med idrotten i kommunen, säger Linda Bengtsson, verksamhetschef hos RF-SISU Sörmland i Södertälje och representant för RF-SISU på mötena.

Positivt med fortsatt dialog

De flesta politikerna som deltog på Town Hall Meeting ställde sig positiva till att fortsatt ha dialog med RF-SISU Sörmland om en strategisk plan för idrotten, även om de inte kunde lova att det kommer resultera i just ett idrottspolitiskt program.

- Jag är jätteglad att så många politiker är intresserade att ha en fortsatt dialog med oss för att strategiskt se på framtiden. Det finns ett starkt samband mellan ett aktivt hälsosamt liv och en trygg och välmående stad med en god folkhälsa. Men för det krävs det planering, inte minst när det kommer till förtätningen av Södertälje och anläggningsfrågan. Det är jätteviktigt att idrotten finns med tidigt i processen så att idrottsanläggningar och attraktiva trygga idrottsmiljöer finns med på agendan och i planering, säger Linda Bengtsson.

Vad det är som gör Södertäljes medborgare trygga finns det säkert väldigt många svar på. Men de flesta skulle nog hålla med om är att man känner sig mer trygg på en plats där det finns mycket människor i rörelse istället för en mörk folktom plats.

- Det är fler kvinnor än män som pekar ut rekreations- och grönområden som otrygga platser för motion. Därför är attraktiva och trygga miljöer utomhus för rörelse och motion även en satsning för en jämställd hälsa i Södertälje. Vi är väldigt glada för möjligheten Town Hall Meeting gav oss när det gäller att föra fram idrottens frågor. Nu ser vi framemot fortsatt samarbete med våra kommunpolitiker för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för invånarna i Södertälje, avslutar Linda Bengtsson.

Sidan publicerades: 25 maj 2022