Återstart av idrotten

Sidan uppdaterades: 29 november 2022

Idrottsrörelsen i distriktet har drabbats hårt av pandemin. Med restriktioner för verksamheten har de flesta idrottsföreningar och förbund tvingats ställa in stora delar av sin verksamhet under lång tid. Det har inneburit stora ekonomiska förluster men också att man tappat medlemmar och ledare. De barn och ungdomar som har varit svårast att rekrytera är de som lämnat idrotten först. Det vill säga barn och unga i familjer utan föreningstradition där idrott inte är en självklar del. Vi är oroade över att idrottsrörelsen inte får tillbaka de som slutat om inte idrotten får ett stärkt kommunalt och regionalt återstartsstöd.

Aktivitetsnivåerna för barn och unga har generellt sett minskat kraftigt under pandemin. Vissa idrotter och grupper har emellertid drabbats hårdare, medan andra kommit lindrigare undan. Ett fåtal idrotter har till och med vuxit under perioden. Därav kan samhällets stöd behöva riktas dit där det behövs som mest.

Kommunerna måste starkare än någonsin stödja idrottsföreningarna i arbetet med att rekrytera tillbaka barnen och ungdomarna. Det kan göras på flera sätt, t.ex. förstärkta ekonomiska stöd eller lättnader av kostnader såsom hyror eller liknande.

  • RF-SISU Sörmland vill att kommunerna och Region Sörmland förstärker sitt ekonomiska stöd till idrottsrörelsen, både de närmaste åren med fokus på återstart efter pandemin, men också långsiktigt för en starkare idrottsrörelse i Sörmland.

Sidan publicerades: 29 november 2022