Foto: Diskussioner på Idrottsforum Växjö 2021

Idrottsforum Växjö

Sidan uppdaterades: 1 februari 2023

Idrottsforum Växjö är mötesplatsen för idrottsföreningar och lokala politiker i Växjö kommun. Syftet är en dialog kring den lokala idrotten.

Idrottsforum Växjö genomfördes första gången i oktober 2021. Under rubriken ”Idrotten gör Växjö starkare" diskuterade kommunens idrottsföreningar förutsättningarna för idrotten i Växjö, tillsammans med företrädare för de politiska partierna.

Det är med en god dialog vi kan utveckla den lokala idrotten. RF-SISU Småland och kultur- och fritidsförvaltningen, Växjö kommun, är gemensamma värdar för Idrottsforum.

Idrottsforum Växjö 2023

Nu är det dags igen! Onsdagen den 22 mars möts vi i Teleborgshallen i Växjö.

Program och innehåll:

Idrottsforum är en mötesplats för idrottsföreningar och lokala politiker i Växjö kommun. Syftet är att diskutera idrottsfrågor i allmänhet – men med fokus på:

  • Anläggningar och idrottsmiljöer
  • Säker och trygg idrottsverksamhet
  • Behålla och rekrytera medlemmar

Program

Från 17.30 Mingel och fika

18.00 Välkommen! Gruppdiskussioner

20.25 Summering

20.55–21.00 Avslutning

Anmälan

Anmäl dig senast den 15 mars, via den här länken. Vi ser gärna att många idrottsföreningar är representerade på Idrottsforum, ja rent av flera deltagare från varje förening (men inte fler än fyra). Dock har vi alltid extra platser för unga ledare och aktiva.

Dokumentation

Diskussionerna under Idrottsforum dokumenteras och går att ta del av härintill.

Sidan publicerades: 1 december 2022

Kontakt

David Faxå

Idrottskonsulent

036-34 54 21

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Växjö kommun samt frågor som rör Centrum för Idrottsutveckling och elitidrott i Småland.