Idrottsforum

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

För att skapa en konstruktiv dialog mellan idrotten (föreningar och förbund) och kommunala beslutsfattare arrangerar RF-SISU Småland det vi kallar Idrottsforum i några kommuner. Syftet är diskutera den lokala idrotten och långsiktigt skapa förståelse för den ideella föreningsidrottens villkor.

Idrottsforum har genom åren hittills genomförts i fyra kommuner. Genom att idrottsföreningar samtalar med lokala politiker, och med varandra, överförs kunskaper om den lokala idrottens förutsättningar.

Jönköping

I Jönköping har Idrottsforum genomförts fyra gånger, senast i mars 2022. I Jönköping samverkar RF-SISU Småland med Jönköpings Idrottsallians och Jönköpings kommun. Mer om Idrottsforum Jönköping.

Växjö

I Växjö genomfördes ett första Idrottsforum den 28 oktober 2021. Mer information om Idrottsforum Växjö.

Kalmar

I Kalmar genomfördes Idrottsforum i april 2019 och i oktober 2021 – båda med ca 60 deltagare. Mer information om Idrottsforum Kalmar.

Oskarshamn

I samverkan med Oskarshamns kommun genomfördes Idrottsforum Oskarshamn digitalt i maj 2021. 26 föreningar deltog.

Sidan publicerades: 1 december 2022

Kontakt

Rickard Strandberg

Distriktsidrottschef

036-34 54 05

Kontakt

Joakim Walltegen

Kommunikatör

036-34 54 09

Ansvarsområde: intressepolitik, grafisk profil, press och media