Bilden visar en löparabana

Intressepolitik

Sidan uppdaterades: 27 oktober 2023

RF-SISU Småland företräder den samlade småländska idrotten i politiska frågor. En god samverkan med kommuner och regioner ger oss möjlighet att påverka för idrottens bästa.

Genom sin fysiska aktivitet är idrotten en lustfylld motvikt till ett alltmer stillasittande vardagsliv och utgör en mötesplats i ett samhälle där segregation och utanförskap är växande utmaningar.

Den största anledningen till att aktiva och ledare tar sig till idrottsplatsen, hallen eller ut i skogen i ur och skur är att det är roligt. Det är alltså inte enbart träningen eller tävlingen i sig som attraherar, utan gemenskapen och glädjen att göra något tillsammans, som svenskarna anser är föreningsidrottens främsta styrka.

I Riksidrottsförbundets intressepolitiska program – som givetvis vi på RF-SISU Småland står bakom – redogörs för de åtgärder eller förändringar som är nödvändiga för att göra verklighet av våra ståndpunkter. Vi vill skapa en idrottsrörelse för alla – hela livet.

Samverkan med kommuner och regioner

Vår bästa möjlighet att påverka kommuner och regioner är med god dialog och öppna samtal. RF-SISU Småland skriver överenskommelser med Smålands kommuner och regioner och vi möter samtliga kommuner regelbundet för att diskutera den lokala idrottens förutsättningar.

Vårt arbete i siffror

RF-SISU Smålands arbete spänner över tre regioner och 33 kommuner. I uppdraget ingår såväl att fördela ekonomiskt stöd som att utveckla idrotten genom utbildning och folkbildning. För att ge en överblick över utfallet i varje kommun har vi sammanställt ett urval av statistik, i så kallade kommun- och regionblad. Läs mer under "Vårt arbete i siffror".

Idrottsforum

För att skapa en konstruktiv dialog mellan idrotten (föreningar och förbund) och kommunala beslutsfattare arrangerar RF-SISU Småland det vi kallar Idrottsforum i några kommuner. Syftet är diskutera den lokala idrotten och långsiktigt skapa förståelse för den ideella föreningsidrottens villkor. Mer om Idrottsforum.

Sidan publicerades: 26 oktober 2023

Kontakt

Joakim Walltegen

Kommunikatör

036-34 54 09

Ansvarsområde: Intressepolitik, grafisk profil, press och media

Pressmeddelanden och debattartiklar

Här finns RF-SISU Smålands debattartiklar och pressmeddelanden samlade.

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet (RF) arbetar strategiskt för att utveckla och förbättra förutsättningarna för idrottsrörelsen.