Två tjejer voltar. 

Så kan vi stötta ditt idrottsförbund

Sidan uppdaterades: 26 februari 2024

RF-SISU Småland erbjuder hjälp och stöd för idrottsförbund, det vill säga specialdistriktsförbund (SDF), genom flera tjänster och bidrag. Vi kan hjälpa er med stöd kring olika utvecklingsområden.

Här kan du läsa om de tjänster vi erbjuder våra Specialdistriktsförbund (SDF).
För mer information, kontakta Mikael Fagerström, på RF-SISU Småland.
Se kontaktuppgifter till höger i marginalen.

Distriktsidrottsmöte 2024
Lördagen den 13 april kl 09.30-15.00 hålls Distriktsidrottsmötet på Elite Park Hotel i Växjö. Anmäl de ombud som kommer att representera ert förbund senast den 20 mars. Kallelse, årsberättelse och övriga handlingar skickas ut senast två veckor innan mötet.

Anmälningsblankett för deltagande vid Distriktsidrottsmötet 2024 Pdf, 205 kB.


Kontaktperson för respektive idrottsförbund

Varje idrottsförbund har en förbundskontakt hos RF-SISU Småland som fungerar som kontaktperson och som ni kontaktar om ni har tankar om utbildnings- och utvecklingsfrågor. Vi kan också medverka som coacher, samtalspartner och processledare. 2024 Lista med kontaktpersoner för förbund (pdf) Pdf, 70 kB.

Förbundsutveckling 2024

Verksamhetserbjudande för SDF och SF utan SDF

Varje år tar RF-SISU Småland fram en folder som beskriver våra satsningar för det kommande året. Här hittar ni bland annat datum för kommande mötesplatser och vem ni kontaktar för respektive satsning. Folder: Förbundsutveckling 2024 Pdf, 15 MB. (pdf)

Verksamhetserbjudanden 2024
- Mötesplatser 2024
- Inbjudan Workshop - 4 st under 2024
- Ekonomiska stöd bl a Regionalt utvecklingsbidrag 2025 (tidigare SDF-bidrag)
- Nätverk
- Folkbildning och utbildning, både för SDF, SF utan SDF och för era föreningar.
- Regionalt kursbidrag
- Samsyn Småland

Strategi 2025 och särskilda satsningar
- Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott
- Barn- och ungdomsidrott med fokus på trygg idrott
- Inkluderande idrott
- RegSO - Idrottslig närvaro - segregerade områden 2024
- Idrottsklivet
- Idrott för personer med funktionsnedsättning
- Jämställd idrott
- Rörelsesatsning i skolan
- Projektstöd IF Idrott 65+

Redovisa förbundets utbildningsverksamhet

Ett regionalt bidrag utgår för ledarutbildning där förbundet är arrangör. Gäller endast utbildning av ledare. Bidraget är 100 kr/deltagare/dag. För mer information läs
2024 Riktlinjer för Regionalt kursbidrag Pdf, 177 kB. eller kontakta mikael.fagerstrom@rfsisu.se
eller anette.ellefsen@rfsisu.se.

Administrativ service

RF-SISU Småland har en bred kompetens och erbjuder rådgivning, stöd och service inom föreningskunskap till idrottsföreningar och idrottsförbund i Småland. Vi erbjuder stöd inom till exempel löneadministration, idrottsjuridik, försäkringar, ekonomi och skatter.
Läs mer om vår administrativa service här

Föreläsningar och utbildningar

Utbildning/Folkbildning
Här hittar du planerade föreläsningar och utbildningar, både fysiska och digitala, och som både föreningar och förbund kan anmäla sig till. Här kan du söka efter digitala utbildningar i övriga idrottsdistrikt i Sverige.

Kalender för föreläsningar och utbildningar
I vår datumkalender kan du enkelt bläddra i vårt utbud av föreläsningar och utbildningar.

Utbildningsfolder 2024 Pdf, 2 MB.
I vår utbildningsfolder hittar du, förutom våra datumsatta föreläsningar och utbildningar, information om folkbildning, utbildning på hemmaplan, prioriterade områden för utveckling av småländs idrott, ekonomiskt stöd för föreningar och förbund, samt tips på webbutbildningar inom aktuella områden.

Följ oss: Nyhetsbrev, Facebook, Instagram

Följ gärna RF-SISU Småland på sociala medier! Då kan du ta del av nyheter, följa vår verksamhet och ha koll på våra kurser och föreläsningar. Vi skickar även ut ett nyhetsbrev elva gånger per år till idrottsföreningar och specialdistriktsförbund.
Läs mer och anmäl dig här!

Årshjul 2024

Vi har tagit fram ett årshjul för 2024 kring förbundsutveckling för anställda och förtroendevalda. Du hittar årshjulet här! Pdf, 143 kB.


GDPR - personuppgifter

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Här hitter du arbetsbok för föreningar, Integitetspolicy för behandling av personuppgifter, kort informationsfilm mm.

Arbetssgivaralliansen - Bransch Idrott

Som medlem i Arbetsgivaralliansen får föreningen hjälp med att lösa frågor som röt fårhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Läs mer här!

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Kontakt

Anette Ellefsen

Administratör

036-34 54 49

Ansvarsområde: Utbildningar och föreläsningar kring föreningskunskap och evenemang, föreläsare

Kontakt

Mikael Fagerström

Verksamhetschef

036-34 54 02

Ansvarsområde: Förbundsutveckling