Bowlingklot på väg mot
käglor. 

Administrativ service

Sidan uppdaterades: 19 december 2023

RF-SISU Småland besitter bred kompetens och erbjuder rådgivning, stöd och service till idrottsföreningar och idrottsförbund i Småland. Vi erbjuder stöd inom exempelvis löneadministration, idrottsjuridik, försäkringar, ekonomi och skatter.

Kopiering och posthantering

RF-SISU Småland har kapacitet att printa och kopiera stora upplagor på A4 och A3. Vi printar och kopierar i såväl färg som svart/vitt och kan även falsa, häfta och beskära. Vi hjälper gärna idrottsföreningar och idrottsförbund att trycka det ni behöver.

Vi har även möjlighet att hjälpa till med större postutskick åt våra idrottsförbund. Vi gör allt från att ta fram etiketter till att posta breven. För mer information mejla kopiering.smaland@rfsisu.se.

Personuppgifter – GDPR

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt som även idrottsrörelsen måste följa. En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem. För att få hjälp med dessa frågor, kontakta din kommuns idrottskonsulent eller läs mer på Riksidrottsförbundets webb om personuppgifter.

Skatter och avgifter

RF-SISU Småland samarbetar med Skatteverket för att idrottsföreningar och idrottsförbund ska få hjälp med frågor om skatter och avgifter. På Skatteverkets hemsida finns information idrottsföreningar. Nedan hittar du länkar som kan vara till hjälp när det gäller skatter och avgifter:

Idrottsföreningar och idrottsförbund i Småland kan även kontakta skatteinformatör:
Linda Södergren, tfn. 010-578 77 02, linda.sodergren@skatteverket.se

Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas idrottsföreningar och idrottsförbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF. Försäkringen ger ett grundskydd för föreningen. Utöver denna grundförsäkring bör styrelsen se över vilka eventuella kompletteringar till försäkringen som idrottsföreningen behöver. Observera att Grundförsäkringens olycksfallsdel inte avser aktiva idrottsutövare. De aktiva utövarna kan ofta försäkras genom respektive specialförbunds licensförsäkringar.

Gå in på Folksams webbplats för mer information.

Idrottsjuridik/föreningskunskap

Det finns många bestämmelser och juridiska områden som direkt eller indirekt påverkar idrotten och dess idrottsföreningar och idrottsförbund. Vi på RF-SISU Småland hjälper gärna till med allmänna frågor rörande juridik, t.ex. när du ska bilda förening, genomföra ett årsmöte eller ta fram stadgar.

RF/SISU:s förbundsjurister ansvarar för idrottsspecifika gemensamma juridiska angelägenheter inom idrottsrörelsen och utgör internt juridiskt stöd inom RF och SISU.

Läs mer om idrottsjuridik på Riksidrottsförbundets hemsida

Ekonomi – idrottens redovisning

Även ideella idrottsföreningar ska följa bokföringslagen.

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram ett stöd för att avlasta idrottsföreningarna i detta arbete.

Idrottsservice Småland AB

Via Idrottsservice Småland AB erbjuder RF-SISU Småland idrottsföreningar och idrottsförbund tjänster inom löneadministration och ekonomi och bokföring.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022