Hem / Vi arbetar med / Tränarutbildning

Tränarutbildning

SISU Idrottsutbildarna utvecklar och genomför tränarutbildningar för tränare inom alla idrotter och åldersgrupper. Utbildningarna ger dig som tränare aktuell kunskap, tips och idéer för att bli trygg i din tränarroll och kunna bidra till så bra verksamhet som möjligt.

Verksamheten präglas av ett ledarskap som öppnar och välkomnar fler. Varje idrottares förutsättningar och behov är i centrum. Tanken är att skapa träningar där alla idrottare mår bra, har roligt och får möjlighet att utmanas och utvecklas.

Målet med tränarutbildningarna är en idrottsrörelse fylld med engagerade och kompetenta tränare. Tränare som vet hur man genomför bra och inspirerande träningar, utvecklar de aktiva och själva drivs av nyfikenhet och en vilja att befinna sig i ständigt lärande.

Se film om tränarutbildningarna

Om idrottens tränarutbildningar

Du kan gå de idrottsövergripande tränarutbildningarna oavsett om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningarna fungerar för alla idrotter, oavsett inom vilken idrott du är tränare.

De idrottsövergripande utbildningarna kan med fördel kombineras med idrottsspecifika utbildningar genom ditt specialidrottsförbund (SF), där du utbildas i din idrotts teknik och metoder.

De idrottsövergripande tränarutbildningarna är uppdelade i de olika stegen Introduktion, Grund, Fortsättning och Högre tränarutbildning. 

Introduktion

Introduktionsutbildningen är första steget in i idrotten för dig som tränare. Du får inblick i vad det innebär att vara tränare samt ett antal viktiga utgångspunkter i ledarskap och träning. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar 2–3 timmar att gå.

Gå Introduktionsutbildning för tränare

Mer om Introduktionsutbildning för tränare

Grund

Grundutbildningen ger dig en bra bas att stå på i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är för alla tränare oavsett idrott och om du tränar barn, ungdom eller vuxna.

Mer om Grundutbildning för tränare

Nätverksträffar för dig som gått Grundutbildning

Fortsättning

Fortsättningsutbildning för tränare lanseras under hösten 2020. Den vänder sig till dig som genomgått grundutbildning för tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning och leder barn, ungdomar eller vuxna.

Mer om Fortsättningsutbildning för tränare

Utbildningstillfällen under 2022

Högre tränarutbildning

Bosön Utbildning erbjuder flera olika högre tränarutbildningar som exempelvis Idrottens fystränarutbildning (FTU) och Idrottens elittränarutbildning (ETU). Du hittar alla utbildningsprogram på Bosöns webbsida för utbildning.

Välja rätt tränarutbildning

Hur ska man välja rätt utbildning? Det allra enklaste är att ta kontakt med din förening eller med en idrottskonsulent på det RF-SISU distrikt som din förening tillhör. De har koll på vilken tränarutbildning du bör gå. Hitta ditt RF-SISU distrikt.

Introduktionsutbildning för tränare är en kostnadsfri och helt webbaserad utbildning som alla som har lust kan genomföra. När det gäller nästa nivå, Grundutbildningen, så är det idag 40 specialidrottsförbund (SF) som använder den som sin grundtränarutbildning. Övriga förbund har egna tränarutbildningar.

Du kan alltså välja att gå SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande utbildningar och sedan eventuellt komplettera med delar för just din idrott, eller gå utbildningar enbart för din idrott. Några idrotter som har helt egna tränarutbildningar är fotboll, innebandy och gymnastik.

Du som tränare gör skillnad

Du som tränare inom idrottsrörelsen har ett viktigt uppdrag, som ger massor av energi och ständigt nya upplevelser. Den svenska idrottsrörelsen engagerar och motiverar massor av människor – unga som gamla – med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt. Du som tränare är en viktig del i detta arbete och gör skillnad.

Idrottsrörelsen har i dagsläget över tre miljoner medlemmar, varav drygt en tredjedel är barn. Det gör oss till Sveriges största folkrörelse och det är vi stolta över – men vi kan och vill bli ännu bättre. Vi har stora möjligheter att skapa en ännu bättre idrottsverksamhet tillsammans med dig som tränare. Då kommer ännu fler att vilja idrotta, hålla på längre och då får vi med all sannolikhet även fram fler elitidrottare.

Annat bra att veta

Bosön Idrottsfolkhögskola

Du kan söka till Bosöns ettåriga tränarutbildningar som genomförs på heltid. Där ingår delar av tränarutbildningarna som presenteras på denna sida, och mycket mer. Läs mer på Bosön Idrottsfolkhögskolas webbplats.

Utbildningsmaterial och böcker

Hos SISU Förlag hittar du en mängd olika utbildningsmaterial och böcker inom en mängd olika områden. Mer om material på SISU Förlags webbplats.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter