Samverka med oss

Sidan uppdaterades: 1 februari 2024

Folkbildning är en resurs och möjlighet för såväl specialidrottsförbund som förening. Förutom det jobb som pågår varje dag tillsammans med idrottsföreningar i samtliga RF-SISU distrikt kan ditt specialidrottsförbund få hjälp med att använda folkbildningens potential i ert arbete med organisations- och föreningsutveckling.

Samverkan i praktiken

En samverkansmodell

För att utveckla den operativa samverkan mellan SF/SDF/IF och RF-SISU distrikten har en samverkansmodell tagits fram. Modellen består av tre delar som erbjuds samtliga SF utifrån specifika önskemål och behov.

Läs om samverkansmodellen på Riksidrottsförbundets hemsida

Idrottsövergripande utbildningar

Det finns ett utbud av idrottsövergripande utbildningar för tränare och föreningsledare som utgör ett stöd och komplement till ert SF:s eget idrottspecifika utbud. Det finns också ett utbud av utbildarutbildningar som ditt förbund kan ta del av för att stärka era egna utbildare.

Läs om utbildningarna och hur ditt förbund kan kombinera de olika delarna på bästa sätt

RF-SISU distriktens utbud

RF-SISU distrikten arrangerar löpande en mängd kurser och föreläsningar runt om i landet för att möta en föreningsledares behov inom områden som till exempel föreningsutveckling, ledar- och tränarkunskap, värdegrundsarbete och idrottskunskap.

Aktuellt utbud finns på respektive RF-SISU distrikts egen webbsida

Lärgrupper och lärgruppsplaner för föreningsutveckling

Ert förbund kan också få stöd i arbetet med att producera egna lärgruppsplaner och på så sätt skapa bra förutsättningar för de egna föreningarna att utveckla en långsiktig plan för föreningsutveckling. Vi förklarar gärna mer om möjligheter och fördelar med att jobba med folkbildning genom lärgrupper i era föreningar. En kraft som kan stärkas genom samverkan.

För mer information kontakta Emelie Olsson, RF/SISU

Förbundsutveckling

Alla specialidrottsförbund och medlemsorganisationer har möjlighet att nyttja SISU Idrottsutbildarna för olika typer av utvecklingsinsatser. Ett vanligt sätt att göra detta är att anlita en processledare från SISU Idrottsutbildarna. Det finns många och flexibla möjligheter till kunskaps- och kompetensutveckling inom ert eget förbund. Vi har vana och erfarna processledare och erbjuder även kompetensstöd i form av utbildningar riktade mot olika målgrupper. Möjligheter för stöd utgår från våra avdelningar för Utbildning- och folkbildningstöd och SF-stöd samt SISU Förlag och Bosön Idrottsfolkhögskola.

Läs om hur stödet kan se ut och vem du ska kontakta för att veta mer

Sidan publicerades: 2 november 2022