Utbildning för utbildare

Sidan uppdaterades: 8 april 2024

SISU:s utbildning för utbildare är till för utbildarna själva, i rollen att utbilda andra. Vi på SISU kallar rollen för utbildare. Kursledare eller kursinstruktör är andra begrepp som kan användas om samma roll.

Utbildning och inspiration är värdefullt på många sätt. Utbildningen för utbildare skapar förutsättningar för goda lärmiljöer och stärker utbildarens ledarskap och personliga utveckling.

Om idrottens utbildarutbildningar

Dessa utbildningar riktar sig till

 • de som utbildar inom SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande utbildningsutbud för tränare och föreningsledare
 • utbildare inom specialidrottsförbundens egna utbildningar
 • eller till dig som arbetar med att utforma andra utbildnings- eller folkbildningsinsatser.

Utbildarutbildningen fungerar oavsett vilken idrott eller kursspecifikt ämne personerna ska utbilda inom framöver. Utbildningarna är uppdelade i, Introduktion, Grund och Fortsättning.

Är ni intresserade av samverkan eller har frågor kring våra utbildningar, kontakta maria.stahl@rfsisu.se.

Länken tar dig till utbildningsportalen för tränarutbildningarna där du kan läsa mer om innehåll och förutsättningar Utbildningsportal – Idrottens utbildarutbildningar

Introduktionsutbildning för utbildare

En utbildning för den som är ny som utbildare och kursledare inom idrottsrörelsen. Den ger en bra första grund – oavsett vilken målgrupp eller idrott man kommer att utbilda inom.

 • Utbildningen ger en introduktion till vad utbildaruppdraget innebär, inspirerar och skapar en bra start för nya utbildare.

Målet är att skapa motiverade utbildare, som blir goda ambassadörer för idrottsrörelsen och den organisation som de företräder. Stort fokus läggs på egen reflektion och samtal mellan deltagarna.

Grundutbildning för utbildare

Grundutbildningen vänder sig till utbildare som är nya eller redan aktiva som utbildare oavsett idrott och kursspecifikt ämne.

  • Utbildningen ger kunskap kring vad utbildningsuppdraget innebär, viktiga lärande- och motivationsaspekter, viktiga moment i en utbildning samt hur utbildare kan skapa goda utbildningsmiljöer.
  • Utbildningen omfattar cirka 20 utbildningstimmar a´45 minuter, varav 15 lektionstimmar är egna webbstudier och 8 utbildningstimmar vid en till två träffar digitalt eller fysiskt.

  Fortsättningsutbildning för utbildare

  • Utbildningen vänder sig till den som varit utbildare ett tag och som vill utveckla och stärkas i rollen som utbildare och facilitator.
  • Utbildningen ger fördjupade kunskaper kring utbildaren olika roller, lärandeteorier och strategier, det personliga ledarskapet samt hur man kan skapa en levande miljö som ger kraft och energi i det varierat lärande både i det digitala och fysiska rummet.
  • Utbildningen bygger vidare på Grundutbildning för utbildare som vi rekommenderar att man går först.
  • Utbildningen omfattar ca 20 utbildningstimmar och sker i ett varierat lärande. Stor del av tiden genomförs på egen hand via webben och i det digitala klassrummet samt 8 utbildningstimmar på en till två träffar som sker digitalt eller fysiskt.

  Målet med utbildningen är att bidra till fördjupad förståelse kring lärandets komplexitet och hur du som utbildare skapar goda lärmiljöer och kan facilitera i såväl det fysiska som digitala rummet. Målet är dessutom att du fått en tydligare bild av ditt ledarskap och din fortsatta utveckling.

  Grund- och Fortsättningsutbildning för utbildare genomförs nationellt två gånger per år, en under våren och en under hösten. Dessutom erbjuds den som uppdragsutbildning för intresserade specialidrottsförbund. Här hittar du datum för aktuella utbildningar genom att söka på utbildningens namn.

  Sidan publicerades: 2 november 2022