Hem / Vi arbetar med / Föreningsledarutbildning / Introduktionsutbildning för föreningsledare

Introduktionsutbildning för föreningsledare

SISU Idrottsutbildarnas Introduktionsutbildning för föreningsledare vänder sig både till dig som ny eller redan erfaren föreningsledare. Det viktigaste är att du är engagerad i en idrottsförening.

Ditt engagemang kan handla om att du är förtroendevald i en styrelse, ingår i en arbetsgrupp eller att du på annat sätt deltar i föreningens arbete och dess utveckling.

Gå den webbaserade Introduktionsutbildningen för föreningsledare

Utbildningen Introduktionsutbildning för idrottens föreningsledare innehåller inspiration, information, konkreta verktyg och tips. Allt som behövs för att du ska kunna delta i skapandet av en levande förening med den aktivas bästa i fokus. Introduktionsutbildningen kan du genomföra själv eller tillsammans med andra. Den passar alla oavsett vilken nivå, idrott eller vilka åldrar som finns i just din förening.

Se film om Introduktionsutbildningen för föreningsledare

Introduktionsutbildningens delar

Introduktionsutbildningen är uppbyggd i fem kortare avsnitt med text och filmer. Vi rekommenderar att du jobbar med avsnitten i följande ordning:

 • Föreningen och demokratin
 • Föreningen och idén
 • Föreningen och verksamheten
 • Föreningen och engagemanget
 • Förening och administrationen

Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor som förenklar samtalet inom dig själv och med andra.

Det här får du lära dig

 • Vilka det är som bestämmer i en idrottsförening och hur det går till att bestämma och fatta beslut tillsammans.
 • Föreningens verksamhetsidé. Det är den som beskriver själva meningen med föreningen. Föreningens medlemmar ska sedan tillsammans bestämma hur idrottsverksamheten ska genomföras för att verksamhetsidén ska genomsyra hela föreningens verksamhet.
 • Hur föreningen kan skapa en attraktiv verksamhet och vad alla idrottsföreningar måste ta hänsyn till.
 • Hur föreningen kan skapa goda förutsättningar för engagemang bland föreningens medlemmar.
 • Hur föreningens administration kan underlättas.

Upplägg och omfattning

 • Utbildningen är kostnadsfri.
 • Hela utbildning tar cirka 2–3 timmar att genomföra.
 • Du kan genomföra utbildningen själv eller tillsammans med andra i din förening. Ta gärna kontakt med ditt RF-SISU distrikt om ni vill ha hjälp med planeringen.
 • Webbaserad utbildning möjliggör ett lärande på dina villkor som kan ske när det bäst passar dig. Kombinationen av text, film och reflektionsfrågor ger en bra mix för det egna lärandet.
 • Tänk på att avsätta tid för att genomföra reflektionsfrågorna till varje avsnitt. Att konkretisera dina egna tankar kopplat till utbildningens olika delar ger bra förutsättningar för att du ska kunna använda innehållet i just din förenings arbete.

Varför ska du gå utbildningen?

Introduktionsutbildning för föreningsledare ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrottsrörelsen. Utbildningen finns till för att inspirera och hjälpa dig i ett spännande och viktigt uppdrag.

Utbildningen ger dig en bra överblick och grundläggande kunskaper om hur en idrottsförening leds och utvecklas, vilket skapar trygghet i det fortsatta arbetet. När du har genomfört utbildningen har du med dig en mängd tydliga och användbara verktyg, tips, underlag, exempel och rekommendationer – saker som du kan ta med dig direkt in i arbetet i din förening.

Grattis till ett spännande och utvecklande uppdrag!

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter