Hem / Vi arbetar med / Föreningsledarutbildning

Föreningsledarutbildning

Som föreningsledare är du en del av den svenska idrottsrörelsen. Våra utbildningar för föreningsledare omfattar alla de områden som du som föreningsledare inom idrottsrörelsen behöver ha koll på.

Utbildningarna inspirerar och hjälper dig i ett spännande och viktigt uppdrag. När du som föreningsledare utvecklas bidrar du till att din förening och dess olika funktioner kan utvecklas. På så sätt skapas bra förutsättningar för utveckling av er idrottsliga verksamhet.

Om idrottens föreningsledarutbildning

Idrottens föreningsledarutbildning är samlingsnamnet på ett antal utbildningar för dig som föreningsledare, och passar alla oavsett vilken idrott som just du är engagerad inom. Vi brukar kalla dessa utbildningar för idrottsövergripande.

Begreppet föreningsledare är brett och omfattar alla som på något sätt är engagerade som ledare i en idrottsförening, i någon annan roll än den som tränare. Vi menar att kunskaper om hur en idrottsförening styrs och utvecklas är viktiga kunskaper oavsett vilken roll du har i föreningen. Målet är att det ska finnas möjlighet till utbildning såväl för dig med ett allmänt intresse för hur en idrottsförening drivs som dig som har en specifik roll i föreningen.

Idrottens föreningsledarutbildning delas in i de olika stegen, Introduktion, Grund, Fortsättning och Högre utbildning.

Arbetet med att utveckla Idrottens föreningsledarutbildningar är pågående. De material som du just nu kan ta del av är Introduktionsutbildning för föreningsledare och Grundutbildning för föreningsledare.

Introduktion

Introduktionsutbildning för föreningsledare ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrottsrörelsen. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar 2–3 timmar att gå.

Gå Introduktionsutbildning för föreningsledare

Mer om Introduktionsutbildning för föreningsledare

Grund

Grundutbildning för föreningsledare är ett material som ger dig som är förtroendevald i en styrelse grundläggande kunskaper för att kunna leda, utveckla och förvalta en idrottsförening. Materialet består av ett häfte och en utbildningswebb som kan användas på två sätt:

  • Som självstudier. Du går igenom innehållet på det sätt som passar dig.
  • Som lärgrupp. Du och några andra personer träffas med viss regelbundenhet. Vid dessa träffar pratar ni om innehållet och utbyter erfarenheter. På utbildningswebben finns en beskrivning av hur en lärgrupp går till och i slutet av varje avsnitt finns lärgruppsplaner som stöd för era folkbildande samtal.

Köp materialet hos SISU Förlag

Tidigare utbildningar

Sedan 2008 har SISU Idrottsutbildarna erbjudit idrottsövergripande utbildningar för föreningsengagerade i form av Idrottens föreningslära. De utbildningarna fasas ut i takt med att nya utbildningar och material lanseras.

Hjälp att komma vidare

Kontakta gärna en idrottskonsulent på ditt RF-SISU distrikt för bästa stöd och rådgivning i vilka utbildningar och upplägg som passar bäst för din roll eller förening. Hitta ditt distrikt.

Du är en del av idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är en fantastisk arena som erbjuder ett stort utbud av olika idrotter som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra verksamhet som möjligt.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter