Hem / Sök utbildning

Digital utbildning - IdrottOnline - Administration fortsättning


IdrottOnline - Idrottens egna verktyg för kommunikation och administration.

Utbildningen är en fördjupning i IdrottOnline Administration och vi inriktar oss på fyra applikationer; LOK-stöd, Utbildning, Idrottsmedel och Beslutsstöd.


Målgrupp
Utbildningen vänder sig framför allt till de som har genomgått Administration grund och har rollen huvud-/klubbadministratör i IdrottOnline, är ordförande, kassör, eller har ansvaret för utbildning, idrottsmedel eller LOK-stöd.

Innehåll
- LOK-stöd och aktivitet
- Hantera grupper/målsman, kommunikation via SMS, e-post och brev
- Registrera kurser, lärgrupper, föreläsningar, ta emot webbanmälningar m m
- Ansöka om idrottsmedel och återrapportera 
- Övriga frågor

Utbildningen är kostnadsfri.

Mer information och manualer finns under www.idrottonline.se

Viktigt att du vid anmälan anger en fungerande e-postadress dit vi kan skicka inloggningsuppgifter till den digitala utbildningen.

De uppgifter som lämnas vid anmälan förvaras enligt plan för personuppgifter.

Din e-postadress kan komma att användas för liknande erbjudanden.

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela Kerstin Fryksén


Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter