Hem / Sök utbildning

Fortsättningsutbildning för tränare - Uppsala 15/10, 15/11 och 28/11Utbildningen vänder sig till dig som genomgått Grundutbildning för tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning och leder barn, ungdomar eller vuxna i någon idrottsförening. Man får gå utbildningen från det år som man fyller 16 år (född 2004 eller tidigare).


Tanken är att du efter denna utbildning ska kunna ta på dig rollen som huvudtränare och ansvara för att skapa en verksamhet som engagerar över tid. Ditt uppdrag handlar troligen om att både koordinera samverkan med tränarkollegor och hålla dialog med övriga i föreningen. Du ska också kunna utforma en långsiktig planering, genomföra planeringen och följa upp. 

Utbildningen omfattar totalt cirka 32-35 lektionstimmar á 45 minuter, varav cirka 16–18 lektionstimmar på två fysiska heldagsträffar. Övrig tid består av egna studier via webb samt uppgifter att göra i det digitala klassrummet och i den enskilda föreningen. 

Utbildningen sker över tid, minst över 6–8 veckor. 

Utbildningen genomförs i ett varierat lärande där egna studier via webb, varvas med uppgifter och dialog i det digitala klassrummet, praktisk tillämpning under fysiska träffar samt uppgift att göra i den enskilda föreningen. 

Fortsättningsutbildningen för tränare bygger på grundutbildningen och fördjupar samt konkretiserar flera av perspektiven. Några ämnesfält adderas även, och mer fokus läggs på att deltagarna lär av och med varandra. 

Utbildningen innehåller även fysiska träffar som har stort fokus på fördjupande samtal, erfarenhetsutbyte och praktisk tillämpning.

Minst 6 deltagare och max 16 deltagare (inkl. utbildaren)


Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter