Hem / Sök utbildning

Trygg idrott - Barnens spelregler 1-3 Värdegrund, rörelseförståelse och ledarskap


Trygg idrott - Barnens spelregel 1–3 Värdegrund, rörelseförståelse och ledarskap


Innehåll 
Kom och lyssna till hur vi kan öka lusten att röra på sig.
Vilket ledarskap leder till ökad lust, motivation och egen bestämmande?
På vilket sätt kan vi förstå värdegrundens betydelse för ett stärkt ledarskap.

Rörelseförståelse är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Genom rörelseförståelse i träning och tävling utvecklar du dina färdigheter inte bara fysiskt – utan även socialt, psykiskt och idrottsligt.

Rörelseförståelse är mer än att kunna utföra en mängd olika rörelser. Det handlar om att alla ska kunna känna glädjen och viljan att röra sig. Att utveckla alla så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. Om du vill, vågar och kan vara aktiv får du självförtroende av att röra på dig, motivation till att röra på dig, kunskap och kompetens om hur det går till samt förståelse för varför det är viktigt att vara fysiskt aktiv

De fyra delarna av rörelseförståelse

Det finns fyra grundläggande och sammanhängande delar (även kallade dimensioner) i rörelseförståelse: den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga.

Presentation av  material som föreningar och ledare behöver känna till
Skapa trygga idrottsmiljöer – ett material för att definiera begrepp, förebyggande arbete och handlingsplan när det oönskade skett. (RF)
Barnensspelregler – för en tryggare barn- och ungdomsidrott (RF+BRIS)
Rörelseförståelse – Ny syn på tränings och tävling
Workshop
Öppna samtal med frågor som väcks under kvällen.

Föreläsare
Ulrika Lindgren, Projektledare för rörelsesatsningen i skolan, Stockholmsidrotten


Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter