Hoppa till sidans innehåll

Vi är idrottens eget studieförbund.

Vi utbildar, bildar och utvecklar svensk idrott

Utveckling av vårt idrottsvarumärke, Göteborg


Analys, plan och utveckling
Varför är det så viktigt att förstå hur vi jobbar med kommunikation och relationer i vår vardag?
Känner vi till våra intressenter och vad de vill få ut för värden av vår förening, vårt förbund eller vårt evenemang?
Varför börjar varumärkesdiskussionen alltid i vårt värdegrundsarbete . . .  och hur gör vi rent konkret för att stärka vårt idrottsvarumärke över tid?

Utbildningen, som genomförs vid två tillfällen, riktar fokus på det strategiska och långsiktiga arbetet med att skapa värde för varumärket. Vi diskuterar hur vi kan bygga upp vårt varumärke. Vi lär oss vad det är som skapar nytta och värde för de som är våra intressenter (ex medlemmar, publik, kommun och sponsorer). Och så fördjupar vi oss kring vilka associationer som hjälper till att utveckla varumärken inom idrott. Därutöver får du en chans till personlig utveckling inom ett område som har allt större betydelse för föreningen.

Innehåll: Bakgrund och introduktion till idrottsvarumärket. Intressenter och intressentkartläggning. Associationernas betydelse inom idrotten. Analysen utgör grunden i varumärkesarbetet. 
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Vi ser med fördel att ni kommer två från er förening.


Syfte och mål
Det övergripande syftet med utbildningen är att ge deltagaren inspiration, ökad kunskap och ökad förståelse kring det strategiska och långsiktiga arbetet med att skapa värde för varumärket. 

Målgrupp
Vi riktar oss till de föreningar som vill ta ett ordentligt kliv i sin utveckling av sitt idrottsvarumärke och skapa en långsiktig relation med sina intressenter.

Innehåll:
Dag 1: Kvällsföreläsning (kl. 17:30-20:30)
Vi introducerar ämnesområdet och redogör kring hållbar sponsring. Vi kommer att ge en övergripande bild till vilka sex motiv som ligger till grund för dagens sponsorer att sponsra. Vi går djupare in på sponsring med fokus på affärsnytta och samhällsnytta, samt diskuterar vikten av att förstå sin målgrupp. I slutet mot kvällen kommer en uppgift till kommande föreläsningsdag att delas ut.
Dag 2: Föreläsning + workshop heldag (kl.9-16)
Vi kommer att fördjupa oss kring det interna arbetet med sponsring. Vi presenterar åtta steg för ett hållbart sponsorskap och hur detta kan struktureras upp. Här inspireras vi av hur olika rättigheter idag arbetar. Denna dag kommer också innehålla ett workshop-pass som utgår från ett antal centrala frågor som deltagarna senare kan arbeta vidare med på hemmaplan i sin egna organisation, i syfte att utveckla erbjudandet i sponsorpaketeringen, samt vässa argumenten vid säljmötena.

Utbildare: Frans Fransson, Caddie Sport & Business. Läs mer på deras hemsida: https://caddie.se/

Anmälan
Alla får ett bekräftelsemejl på anmälan vilket innebär att anmälan är ok. Vid problem, mejla This is a mailto link alternativt ring 0709-265833. 
SISU Idrottsutbildarna förbehåller sig rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.

Deltagaravgift

2 000 kr/deltagare inkl kurslitteratur, lunch och fika båda dagarna. Fakturan skickas till föreningen om inget annat anges i anmälan.
Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgifter. För information kontakta er SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.
Kallelse med mer information mejlas till deltagare som angett e-postadress cirka fem dagar före utbildningen.

Deltagaravgiften faktureras föreningen om inget annat angetts i anmälan. Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgifter. För information kontakta er SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.

För mer information: Kontakta This is a mailto link / 0709-26 58 33.

 

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link