Exempel på samverkan

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Ditt specialidrottsförbund kan få hjälp med att använda folkbildningens potential i ert arbete med organisations- och föreningsutveckling. Här nedanför finns exempel från förbund som aktivt och strategiskt jobbar med folkbildning.

Svenska Seglarförbundets folkbildningsarbete

Svenska Seglarförbundet bestämde sig för att göra det enklare för sina klubbar att arbeta med folkbildning. Som en del i detta producerades en film där folkbildningens metoder, fokus lärgrupp, beskrivs på ett enkelt sätt. Utöver det har seglarförbundet

 • gett klubbarna möjligheten att arrangera utbildningen Seglingens ledarskap grund genom lärgrupp. Något som varit mycket uppskattat.
 • tagit fram lärgruppsplaner inom olika ämnen, både idrottsspecifika och idrottsövergripande, till exempel inom förbundets värdegrundsarbete.

Förbundet menar att det är små skillnader som gör att fler klubbar inom segling får upp ögonen för lärgruppen som form. Till exempel använder förbundet egna bilder från seglingen och ett ”språk” som är seglingens eget. Något som bidrar till ökad igenkänning.

Syfte och mål är bland annat att:

 • få fler delaktiga och uppmuntra föreningsaktivas engagemang
 • stärka individen och föreningen
 • stärka och utveckla det demokratiska arbetet genom att

  • fler får möjlighet att komma till tals
  • det är deltagarstyrt
  • en friare form för lärandet och samtalet skapar en gemensam utveckling i föreningen.

Här kan du läsa med om lärgrupp med mera Guide för folkbildning i förening, svensk version (pdf) Pdf, 1001 kB.

Sidan publicerades: 6 december 2022