Vårt uppdrag

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

RF-SISU Västmanland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsens gemensamma frågor
regionalt och lokalt samt bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning.

Till RF-SISU Västmanlands uppdrag hör att:

  • företräda och samordnar den regionala och lokala idrottsrörelsen
  • stödja föreningar i sin utveckling
  • erbjuda och anordna folkbildning
  • erbjuda och anordna idrottsövergripande utbildningar och mötesplatser
  • vara en resurs till SF:s utveckling av föreningar
  • fördela och följa upp ekonomiskt stöd till föreningar i linje med idrottsrörelsens målsättningar.

Styrning och ledning

RF-SISU Västmanlands arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsstämman.

Inriktning och mål

RF-SISU Västmanland arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025

Idrotten vill

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund. glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022