Styrelse och stämma

Sidan uppdaterades: 30 november 2023

RF-SISU Västmanlands arbete leds av en styrelse som väljs på distriktsstämman.

Här hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Västmanlands styrelse och valberedning.

Distriktsstämma

Distriktsstämman genomförs vartannat år och är RF-SISU Västmanlands högsta beslutande organ. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan samt i RF-SISU Västmanlands kanaler.

Nästa stämma genomförs den 25 april 2024 i Köping.

Samlad information inför distriktsstämman 2024

Valberedning

RF-SISU Västmanlands valberedning består av:

Lars Svensson
lasse.vasteras@telia.com

Birger Jonsson
birger@aroshalsoteam.se

Maria Kesselring
maria.kesselring@vasteras.se

Revisorer

Revisor
Adsum Revisorer och Företagskonsulter AB

Lekmannarevisor
Hans Höglund
Thomas Avelin (personlig ersättare)

Styrelserapporter

Ta del av rapporter från styrelsens möten.

Demokratisk styrning

Idrottsrörelsen arbetar målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. RF-SISU Västmanland arbetar efter Riksidrottsförbundets kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Här kan du läsa mer om Demokratisk styrning


Sidan publicerades: 12 oktober 2022