Trygg idrott

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Det är en idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Förebyggande arbete för en trygg idrott

I idrottsrörelsens gemensamma idédokument Idrotten vill kan du hitta inspiration till ert värdegrundsarbete. Ni kan även ta hjälp av Riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

Det här kan er förening göra i förebyggande syfte:

 • Skaffa er kunskap
 • Lyft trygghetsfrågorna på ledarträffar och föräldramöten
 • Arbeta fram och kommunicera en tydlig och förankrad värdegrund i föreningen
 • Ta fram en tydlig och enkel handlingsplan.

Ta gärna hjälp av RF-SISU Värmlands idrottskonsulenter för att starta ett gemensamt arbete kring er förenings värdegrund. Vi har stor erfarenhet av att leda processer där ni tillsammans i föreningen kommer överens om hur ni vill att er verksamhet ska bedrivas. Vi kan även vägleda er i arbetet med att få värdegrunden att genomsyra verksamheten i er förening.

Utbildning kring hur vi skapar trygga och hållbara idrottsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att fler föreningsledare har verktyg och metoder som de använder strategiskt för att säkerställa trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer. Miljöer där ledare, aktiva och föräldrar fokuserar på glädje, ansträngning och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Därför erbjuder vi en utbildning som syftar till att ge dig som idrottsledare och/eller styrelseledamot nya perspektiv på idrottande men även konkreta tips och idéer kring hur er förening kan stärka en trygg, hållbar och utvecklande idrottsmiljö i er förening. Kontakta utbildningsansvarig, Malin Elfman, på malin.elfman@rfsisu.se eller 010-476 47 22.

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Föreningar och förbund kan söka ekonomiskt stöd för att utveckla sin barn- och ungdomsidrott. Dessa två områden prioriteras:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Kontakta idrottskonsulenten i din kommun för mer information eller läs mer här på vår hemsida.

Hitta rätt om värdegrunden bryts

 • Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
 • Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsdistriktsförbund/specialidrottsförbund (SDF/SF).
 • Det går även att ta kontakt med din idrottskonsulent hos RF-SISU Värmland som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt. Du hittar kontaktuppgifter till våra konsulenter på vår webbplats. RF-SISU Värmland har också en kontaktperson med särskild kunskap i barn- och ungdomsidrott, Malin Elfman. Ni når henne på malin.elfman@rfsisu.se eller 010-476 47 22.
 • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF-SISU Värmland kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
 • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.
 • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Krav på registerutdrag

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Läs mer om hur du hanterar registerutdrag i föreningen.

Idrottsombudsman

Under 2018 öppnade Riksidrottsförbundet funktionen idrottsombudsman. Idrottsombudsmannens uppgift är att

 • ta emot ärenden, ge råd och vägledning
 • utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
 • hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
 • hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.

Du kontaktar idrottsombudsmannen på telefon 08-627 40 10 eller e-post idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad.

Visselblåsartjänst

Den 15 november 2018 öppnade RF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att

 • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
 • anmäla misstänkt brott till polis
 • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.

Bris stödlinje för idrottsledare

Bris stödlinje, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn i din idrottsförening. Stödlinjen har nummer 077-44 000 42.

Till Bris stödlinje

Mer om trygg idrott på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webbplats finns information om trygg idrott samlad. Du hittar utförlig information om vilka vägar du kan ta om något inte känns rätt eller om du misstänker att ett fel har begåtts.

Till RF.se

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

Kontakt

Malin Elfman

Idrottskonsulent och kontaktperson barn- och ungdomsidrott

010-476 47 22

Kontaktperson: Barn- och ungdomsidrott, Elitidrott, Evenemangsutveckling, Konferens Idrott och mångfald, Kurser och utbildningar, Samsyn Värmland

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Trygga idrottsmiljöer

RF och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram stödmaterial om trygg idrott för att hjälpa föreningar i arbetet med de frågorna.

Handlingsplan i förening

Det är viktigt att föreningen har en framarbetad handlingsplan ifall krisen inträffar. Ladda ner en mall för att skapa er handlingsplan.