Skicka in era årshandlingar

Sidan uppdaterades: 12 oktober 2023

I samband med den första utbetalningen (mars) uppmanas ni som tar del av verksamhetsbidraget att skicka in verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut samt revisorernas berättelse gällande närmast föregående verksamhetsår.

Handlingarna ska vara RF-SISU Sörmland tillhanda senast den 31/8. Det är ett krav för att få resterande del av bidraget utbetalt i oktober.

RF-SISU Sörmlands beslut om fördelning av verksamhetsbidraget kan inte överklagas.

 


Ansvarig SDF-kontakt * (obligatorisk)
Ansvarig SDF-kontakt


Sidan publicerades: 9 oktober 2023

När betalas bidraget ut?

Verksamhetsbidraget betalas ut två gånger om året. Första utbetalningen sker i mars och den andra utbetalningen sker i oktober. Utbetalningen i mars baseras på antalet studietimmar och motsvarar 70% av bidraget. Utbetalningen i oktober baseras på antal LOK-stödstimmar och motsvarar 30% av bidraget. Bidraget i oktober betalas ut under förutsättning att alla underlag inkommit till RF-SISU Sörmland (se nedan under "Redovisning").

* Södermanlands Parasportförbund (SPF), Södermanlands Idrottshistoriska Sällskap (SIHS) och övriga medlemsorganisationer (MO) omfattas inte av ovanstående kriterier utan en särskild prövning av bidraget görs gällande dem.

** Idrottsföreningar kan beviljas verksamhetsbidrag om man saknar specialidrottsdistrikt (SDF) eller om specialidrottsdistrikt som omfattar större regioner inte kan garantera att verksamhetsbidraget används för att utveckla den sörmländska idrotten.