Fyra personer, två från varje lag, spelar parahandboll. 

Idrott för personer med funktionsnedsättning

Sidan uppdaterades: 12 februari 2024

RF-SISU Småland stöttar och guidar småländska idrottsföreningar som vill starta verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Parasport är ett av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund och en del av den svenska idrottsrörelsen. Men i många orter kan man inte skapa särskilda parasportsföreningar. Det är då viktigt att alla föreningar har förutsättningarna att starta egen parasportverksamhet. RF-SISU Småland arbetar för att föreningar ska erbjuda personer med funktionsnedsättning medlemskap, som en naturlig del av sin verksamhet.

Parasportens mål:

  • Erbjuda personer med funktionsnedsättning goda möjligheter till motions- och idrottsträning
  • Bidra till en förbättrad hälsa och livskvalité
  • Skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i en motions- och idrottsverksamhet efter förmåga, förutsättningar och intresse
  • Utöka antalet utövare av bredd- och tävlingsidrott
  • Rekrytera, utbilda och fortbilda ideella ledare

Starta verksamhet

I idrottsrörelsens idéprogram slås fast att idrotten ska utformas så att alla som vill, oavsett fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. För att det ska vara möjligt krävs att idrottsverksamheten är tillgänglig för alla.

RF-SISU Småland vill att alla barn, ungdomar och vuxna ska hitta en idrott som de tycker är rolig och vill utöva. Genom att prova på många olika idrotter ökar chanserna för att alla hittar ”sin” idrott och börjar idrotta i en förening.

Kontakta ansvarig idrottskonsulent i din kommun för information och idéutbyte kring uppstart av verksamhet och prova-på-dagar.

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Genom Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer kan man söka stöd till utrustning för parasport. Syftet med stöd till utrustning för parasport är att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning.

Här hittar du mer information om stöd till utrustning för parasport

Reportageserien om parasport

Under 2023 möter RF-SISU Småland olika representanter och idrottsföreningar i distriktet för att prata parasport. Syftet är att sprida kunskap kring vad parasport innebär och hur parasporten ser ut i Småland. Vi lyfter goda exempel ur förenings- och förbundsperspektiv som kan hjälpa och inspirera andra inom idrottsrörelsen. Läs och inspireras av artiklarna nedan:

Del 1: Parasport – sport för de som behöver mer för att få lika

I del 1 möter vi Ewa Anemyr och Stefan Franzén från Parasport Småland som berättar mer om pandemins påverkan på parasporten. De lyfter goda exempel på hur föreningar runt om i Småland kan arbeta för att inkludera fler i sin verksamhet.

Del 2: Idrottsskolan Parasport – ett välfungerande samarbete

I del 2 hälsar vi på Idrottsskolan Parasport i Oskarshamn som är ett samarbete mellan RF-SISU Småland, Oskarshamns kommun och lokala idrottsföreningar. Idrottsskolan ger barn och unga med någon funktionsnedsättning möjlighet att terminsvis testa på olika idrotter.

Goda föreningsexempel:

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

Kontakt

Jessika Albrektsson

Idrottskonsulent

036-34 54 78

Ansvarsområde: Frågor som rör idrott för personer med funktionsnedsättning samt ”Idrottens dag” i Småland.

Parasport Småland

Besök Parasport Smålands webbplats.

ParaMe

Hitta din träning på parame.se

Inkluderande ledarskap

I samarbete med Parasport Sverige har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial i syfte att stödja och vägleda tränare i en idrottsförening som möter idrottare som har en funktionsnedsättning. Hitta till materialet via länken nedan.