Tre killar iklädda matchkläder jublar på fotbollsplanen. 

Regionalt utvecklingsbidrag (f d SDF-bidraget)

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

RF-SISU Småland fördelar regionalt stöd från Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg till specialdistriktsförbunden (SDF) i Småland.

Regionalt utvecklingsbidrag (tidigare SDF-bidrag) är ett regionalt stöd från Smålands tre regioner. RF-SISU Småland har ett uppdrag att fördela ut cirka 5,2 miljoner kronor i SDF-bidrag årligen. Varje år skickar RF-SISU Småland ut en blankett till de SDF som har verksamhet i Småland för ansökan om bidrag för året som gått.

Riktlinjer för Regionalt Utvecklingsbidrag för SDF/SF utan SDF 2023 Pdf, 123 kB.

Ansökan – Regionalt utvecklingsbidrag för SDF/SF utan SDF Pdf, 136 kB.

Återrapport SDF-bidrag och Redovisning av SDF-verksamhet 2022

Under 2022 beviljades många SDF-bidrag från RF-SISU Småland. Nu vill vi ha en återrapport på vad bidraget använts till och vilka kostnader som SDF har haft. Återrapporten ska skickas in digitalt tillsammans med den nya ansökan om Regionalt utvecklingsbidrag för SDF/SF utan SDF (f d SDF-bidraget) och senast den 2023-01-17. För att bli beviljad Regionalt utvecklingsbidrag så är det ett krav att vi får in återrapporten för 2022.

Återrapport och redovisning –SDF-bidrag 2022 Pdf, 251 kB.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022

Kontakt

Ann Bergsten

Administratör

036-34 54 03

Ansvarsområde: Personhandläggare, LOK-stöd, SDF-bidrag