Ekonomiskt stöd

Sidan uppdaterades: 31 maj 2023

Du känner väl till att din idrottsförening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Målet är att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, att jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar.

Läs mer här om våra ekonomiska stöd genom att klicka på bilderna nedan eller på underrubrikerna i vänsterspalten.

Du hittar även en informationsfolder kring några av våra ekonomiska stöd här. Pdf, 2 MB.