Inkluderande idrott

Sidan uppdaterades: 30 augusti 2023

Vill din förening ha mer och fler engagerade medlemmar? Ta hjälp av oss att göra din förening mer välkomnande och därigenom nå nya målgrupper.

En jämlik och inkluderande förening handlar om att se möjligheter och undanröja hinder och ta tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. En inkluderande idrott är öppen, tillgänglig, flexibel och en folkrörelse i ordets rätta bemärkelse.

I framtiden vill vi:

Att alla ska känna sig välkomna oavsett vem man är, kommer ifrån eller bor. Förenignar möter människor på deras villkor och är öppna för att utvecklas för att tilltala fler.

Utmaningar vi ser:

 • Höga trösklar in i idrotten
 • Gamla strukturer är svåra att bryta
 • Ovilja att anpassa sig till en ny verklighet
 • Alla känner sig inte välkomna i föreningen

Vårt fokus idag:

 • Att fler föreningar arbetar med inkludering och normer
 • Sänka kostnader och andra trösklar att idrotta
 • Skriv ner en tydlig värdegrund och lev den
 • Låt nya grupper engagera sig på sina villkor

Om din förening vill starta ett arbete kring en jämställd idrott har vi stora möjligheter att hjälpa till (inbjudan pdf). Pdf, 3 MB.

Så här kan vi hjälpa dig

 • Kunskapspåfyllnad genom föreläsning
 • Nulägesanalys
 • Handlingsplaner
 • Ansöka om en inkluderingsansvarig i förening.

Kontakta din idrottskonsulent här!

Fortsatt lärande i din förening

Efter kursen, eller om ni redan nu vill börja jobba, finns det ett lärgruppsmaterial som ni själva kan jobba med. En lärgruppsledare hjälper till så att samtal och dialoger utvecklar såväl individerna som föreningen.

Kontakta din idrottskonsulent här!

Läs mer om hur man blir lärgruppsledare här.

Tips för en mer inkluderande idrott

Sidan publicerades: 7 oktober 2022

Kontakt

Maja Johansson

Sakkunnig paraidrott

010-476 48 50

Idrottskonsulent med ansvar för idrott för personer med funktionsnedsättning

Trygg och inkluderande idrott

Här hittar du stöd och utbildningsmaterial för att skapa en trygg och inkluderande idrottsmiljö.

Fler tips om inkluderande idrott

På vår webbsida om inkluderande idrott hittar du tips på material som föreningen kan använda.