Nya regler för LOK-stöd för att nå fler

I takt med att idrottsrörelsen utvecklas och arbetet med Strategi 2025 pågår så utvecklas även idrottens stödfunktioner. De nya reglerna för LOK-stödet skapar större flexibilitet för föreningar att bedriva verksamhet, vilket bidrar till målet att fler barn och unga engageras och stannar kvar.

Sidan uppdaterades: 15 maj 2023

För så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Idrottsrörelsens fokus är tydligt och i takt med att idrottsrörelsen utvecklas för att nå målen i strategi 2025 utvecklas även stödfunktionerna. LOK-stödet är ett viktigt ekonomiskt stöd till idrottsföreningar och utvecklingen har skett i flera steg och i dialog med specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt.

Träder i kraft 1 juli

Det första steget togs den 1 januari 2022, med en begränsning i antalet deltagartillfällen per individ och idrott som man som förening kan få tillgodogöra sig LOK-stödsbidrag för. Vid kommande halvårsskifte tas nästa steg, då man bland annat möjliggör LOK-stöd för kortare aktivitetstid, från 60 minuter till 45 minuter.
– Att korta kravet på aktivitetens längd, från 60 minuter till 45 minuter, kan vara värdefullt när man har yngre deltagare, samt även individer och grupper med kognitiv funktionsnedsättning, som kan ha svårt att hålla fokus under längre tid, säger Markus Frisk, LOK-stödsansvarig på RF-SISU Örebro län.

Kravet på samling tas bort

De nya LOK-stödsreglerna tillåter också mer flexibla träningsformer.
– Från och med 1 juli är kravet på samling innan och efter aktiviteten borttaget vilket innebär att föreningen kan ha en mer flytande tid för träningen där deltagare kan komma och gå. Är det minst tre deltagare i LOK-stödberättigad ålder och en ledare på plats under minst 45 minuter i sträck är det en LOK-stödberättigad aktivitet, säger Markus Frisk.

Ju fler ledare desto större grupp

En annan förändring är att man tillåter fler deltagare per grupp under förutsättning att det också finns fler ledare. Maxantalet för en grupp på 30 deltagare kommer att försvinna. Istället är det antalet ledare som bestämmer hur stor en grupp får vara. En ledare krävs för 20 deltagare och två ledare för 40 deltagare, och så vidare.

Mer information om LOK-stödet finns på RF:s hemsida

Sidan publicerades: 15 maj 2023