Barn spelar baketboll

Vi arbetar med idrott och folkhälsa

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

RF-SISU Örebro län har två viktiga uppdrag. Ett idrottsuppdrag och ett folkhälsouppdrag. Dessa uppdrag går hand i hand mot våra gemensamma mål i Strategi 2025 som ska leda oss mot visionen ”Svensk Idrott - världens bästa”. Vi bedriver idrott i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet. För att åstadkomma det behöver idrottsrörelsen samlas och jobba tillsammans. RF-SISU Örebro län är den samlande kraften som tillsammans med specialdistriktsförbund och föreningar bidrar mot den utvecklingen.

En stor del av vårt arbete sker ute hos våra föreningar och i länets kommuner, där våra idrottskonsulenter och folkhälsoutvecklare bidrar med inspiration och kunskap. Att engagera sig i en förening och idrotta tillsammans är bra för både individ och samhälle. Ökad fysisk och psykisk hälsa och social sammanhållning är exempel på värden som föreningsidrotten bidrar med.

Kontakt

Charlotta Stenhem

Distriktsidrottschef

019-17 55 22