Mountainbike ute på tur

Örebro läns digitala aktivitetskatalog

Sidan uppdaterades: 21 februari 2023

Örebro läns digitala aktivitetskatalog samlar länets föreningar, gym, kommunala verksamheter, tillgängliga friluftsområden och andra som erbjuder fysisk aktivitet. Vi vill att så många som möjligt ska kunna vara fysiskt aktiva genom hela livet och vill därför att aktivitetskatalogen ska innehålla en bred repertoar av aktiviteter som passar alla. Framtagandet av aktivitetskatalogen är ett samarbete mellan RF-SISU Örebro län och Region Örebro län. I katalogen samlas länets aktiviteter vilket gör det enkelt att söka på aktivitetsnivå, ort och ålder för en tydlig överblick av utbudet.

För att vara en del av aktivitetskatalogen behöver ni ingå en överenskommelse med RF-SISU Örebro län. Vi ansvarar för att rekrytera och informera idrottsföreningar och andra aktörer som önskar finnas med i den digitala aktivitetskatalogen. Anmäl ert intresse till oss så återkopplar vi till er med en inbjudan till ett digitalt utbildningstillfälle där ni får mer information om hur ni ansluter er och lägger in era aktiviteter i katalogen.

Sidan publicerades: 23 november 2022

Digital aktivitetskatalog