Padelrack och väska framför en padelbana med människor som spelar.

Vårt stöd till distriktets idrottsförbund

Sidan uppdaterades: 25 mars 2024

På den här sidan får du information om det SDF-bidrag som finns för att bedriva och utveckla ert förbunds verksamhet. Alla SDF som bedriver verksamhet i Örebro län har även tillgång till en idrottskonsulent som kan hjälpa förbundet i frågor som rör utbildning och utveckling. För att ansöka om SDF-bidrag ska ni skriva en ansökan utifrån de bidragsgrundande kriterierna som finns i dokumentet Bestämmelser för verksamhetsbidrag till SDF. Skicka in dina ansökningshandlingar senast måndagen den 13 maj 2024. Bidraget baseras på ett grundbelopp, samt tidigare verksamhetsomfattning.

Storleken på SDF-bidragen för 2024 påverkas av det minskade stödet från Region Örebro län. Dels tas hänsyn till det minskade stödet från Region Örebro län till RF-SISU Örebro län som blev ett faktum 2023, dels den ytterligare reduktionen till 2024. Under 2023 kompenserade RF-SISU Örebro län för det minskade stödet, men i år bär respektive SDF sin procentuella andel av det som reducerats i stödet för 2024. Det innebär ett totalt minskat SDF-bidrag.

  • Verksamhetsberättelsen
  • Resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelsen
  • Ansökningshandling

Sidan publicerades: 2 november 2022