Världens bästa mötesplats för folkhälsa, idrott och tillgänglighet

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Vi vill skapa världens mest angelägna mötesplats för parasport- och tillgänglighetsfrågor. Det gör vi genom att förlägga en samverkanskonferens i anslutning till världens största internationella elinnebandyturnering: World Cup Volt Hockey som arrangeras i Gävle.

Syftet med konferensen är att ge en aktuell lägesbild och fördjupad kunskap i frågor där individens möjligheter till idrott och rörelseglädje står i centrum. Vi skapar rum för samtal om hur Gävleborg kan samla kraft för en hållbar framtid och ge jämlika förutsättningar för en aktiv fritid för alla.

Världens bästa mötesplats 2023

SAVE-THE-DATE: Nästa år ses vi för WCVH och Världens bästa mötesplats igen den 15–17 september 2023!

Tidigare konferenser

Världens bästa mötesplats 2022

Konferensen 2022 arrangerades av Parasport Gävleborg, Gävleborgs Innebandyförbund och RF-SISU Gävleborg.
Plats: Gavlehovshallen, Gävle
Dag: Fredagen den 16 september (dagen innan den allra första upplagan av World Cup Volt Hockey drog igång)

Moderator 2022 var Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef, RF-SISU Gävleborg

Konferensen inleddes med inspiratören och äventyraren Aron Andersson som med sin förmåga att vända och vrida på perspektiven med träffande exempel sände budskapet att ingenting är omöjligt. Det finns många sätt att ta sig an en utmaning och kraften ligger i att välja hur vi tänker på problemet.

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson gav en nationell utblick över arbetet med tillgänglighet och allas rätt till idrott och poängterade vikten av att prata om hur det förhåller sig på det lokala planet. "Det är i klubbstugorna det händer", varje ort och förening måste få chansen att arbeta utifrån sina förutsättningar. Återstarten är nu oerhört viktig för idrottsrörelsen i allmänhet och paraidrotten i synnerhet! Vi måste gemensamt fila ner hindren för att börja idrotta.

Moderator Ann-Gerd Bergdahl, RF-SISU Gävleborg i panelsamtal med Parasport Sveriges ordförande Åsa Llinares Norlin, Svenska Innebandyförbundets utvecklingschef Anders Jonsson och Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

Konferensen innehöll även en paneldialog där Parasport Sveriges ordförande Åsa Llinares Norlin gav viktiga inspel till hur vi behöver samverka mellan samhällsinstanserna för att ge alla möjlighet till en aktiv fritid. Att höja kompetensen i frågor om paraidrott och tillgänglighet är viktigt, "lyssna på forskningen". Svenska Innebandyförbundets utvecklingschef Anders Jonsson gav exempel på konkret verksamhet som startat inom innebandyn med målet att fler ska känna sig inkluderade i idrotten. De har idag ca 2 000 parautövare spridda på ca 100 föreningar. Anders vill se fler föreningar möta behoven, och även se samarbeten över distriktsgränserna. Anders lyfte även att det är viktigt att få fler ledare att utbilda sig på området.

Åsa tipsade om två dokument som finns tillgängliga för den som vill arbeta för att skapa ännu bättre förutsättningar för paraidrotten:

Rapporten: Förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att nå ett aktivt och självständigt liv – och de hinder som finns på vägen

Parasportpolitiskt program: Om idrottens möjligheter – för alla – oavsett förutsättningar

Vi tackar alla engagerade deltagare och hälsar er varmt välkomna till konferensen i september 2023.

Se filmen från konferensen 2022:

Sidan publicerades: 18 november 2022

Kontakt

Ann-Gerd Bergdahl

Distriktsidrottschef

070-672 51 31