Inkluderande idrott för alla

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder för ett livslångt idrottande. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Arbetet med inkludering är en förutsättning för framgångsrika idrottsföreningar och målet om idrott hela livet. Det finns många vägar för föreningar och förbund att främja en mer öppen och inkluderande idrott.

Verktyg och stöd för en inkluderande idrott

Kunskapswebb

Vi vill gärna tipsa er om kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott – där hittar ni fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du och din förening kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Länk till kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott

Ta kontakt med oss

RF-SISU har erfarenhet av olika metoder, stödformer och material för att hjälpa er på vägen. Ta kontakt med din idrottskonsulent om ni vill utveckla er föreningsverksamhet så att den blir änu mer öppen och inkluderande.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Utgångspunkter för inkluderande idrott

Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund – Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel – är en utgångspunkt i arbetet.

Som grund för idrottsrörelsens inkluderingsarbete finns också diskrimineringslagen, FN:s konvention om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

Barnkonventionen slår till exempel fast att barn inte är små vuxna och att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Idrottsrörelsen säger att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Från och med den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.

Läs mer om Barn- och ungdomsidrott

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Länk till mer info om RF-SISU Gävleborgs arbete med trygg idrott

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

En webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer och verktyg för att forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.