Projekt Samverkan Gävleborg 2022

Sidan uppdaterades: 28 juni 2023

RF-SISU Gävleborg är en del av projektet Samverkan Gävleborg 2022 som har beviljats drygt 50 miljoner kronor från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Syftet med projektet är att undersöka hur samhället kan underlätta för tredjelandsmedborgare att komma in på arbetsmarknaden. RF-SISU Gävleborgs insatser i projektet handlar om att motverka perioder av inaktiv väntan och ge målgruppen förutsättningar för ökad fysisk aktivitet, bättre hälsa och kunskapshöjning kring det svenska föreningslivet – genom utbildningskonceptet ”Hälsa för alla”.

– Vi har utvecklat metoder som vi vet ger god effekt för just den målgrupp som projektet vänder sig till. I vårt tidigare arbete har vi sett både en förbättrad fysisk hälsa, ökat psykiskt välbefinnande och stärkt självkänsla hos de personer som deltagit i verksamheten, där fysisk aktivitet varit en av nycklarna. Deltagarna vidgar även sina nätverk vilket kan underlätta att hitta vägar in på arbetsmarknaden, säger Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg

– Det blir spännande att ta vårt inarbetade utbildningskoncept och få möjlighet att skala upp det i samverkan med ett antal starka samverkansparter. Tillsammans kan vi göra arbetet hållbart och hjälpas åt att hitta de bästa lokala förutsättningarna i varje kommun, säger hon.

Konceptet bygger på att utbildade aktivitetsledare utbildar målgruppen inom områden som fysisk aktivitet, hälsosam livsstil, föreningskunskap, psykisk hälsa och kvinnohälsa. I slutet av utbildningen genomförs föreningsbesök i syfte att deltagarna ska hitta en idrott att utöva eller engagera sig i på annat sätt. Effekterna av insatserna följs via ett självskattningsverktyg.

Åtta av länets tio kommuner ingår i projektet. Genom kartläggning ska varje kommun identifiera var i integrationsprocessen som samverkan och aktiviteter med andra aktörer, däribland RF-SISU Gävleborg, kan ske för att ge bäst effekt.

Forskare vid Högskolan i Gävle, HIG, vill parallellt genom en studie hitta nya samverkansformer mellan aktörerna i projektet, och lära sig mer om hur situationen ser ut för tredjelandsmedborgare i Gävleborg. Målet är att projektet ska leda till nya arbetsmetoder som ökar chanserna för målgruppen att få jobb och som förkortar perioder av väntan.

Om projektet

Projektet Samverkan Gävleborg 2022 pågår från 1 november 2022 till 26 april 2026 och leds av Länsstyrelsen Gävleborg. Deltagare i projektet är Högskolan i Gävle, RF-SISU Gävleborg, Hofors kommun, Ockelbo kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Söderhamns kommun, Bollnäs kommun, Nordanstigs kommun och Ovanåkers kommun.

Projektet bygger vidare på det tidigare kunskapsprojektet Integration Gävleborg 2.0 som drevs av Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med HIG och initierades av partnerskapet Integration Gävleborg.

Kontakt RF-SISU Gävleborg:
Michaela Lindberg, projektledare RF-SISU Gävleborg
michaela.lindberg@rfsisu.se
073-057 76 13

Afaf Radhison, projektledare RF-SISU Gävleborg
afaf.radhison@rfsisu.se
070-871 53 10

Följ gärna projektet på länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/gavleborg/samverkangavleborg2022

Två logotyper - en för EU-finansierat projekt och en för projektet Samverkan Gävleborg 2022

Sidan publicerades: 28 juni 2023