Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning som modell

Sidan uppdaterades: 17 juni 2024

Som ett led i att stärka ledarskapet för att inkludera och anpassa till fler, har vi tagit fram en metod där föreningen får beprövade verktyg för att bättre kunna bemöta, hantera och läsa av individer och grupper. Du får hjälp av en processledare som guidar föreningen i arbetet steg för steg. Metoden bidrar till en trygg, genomtänkt och tydlig verksamhet.

I en grupp finns alltid olika individer med olika behov och förutsättningar. För aktiva med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan till exempel ett träningstillfälle innehålla olika typer av utmaningar. Utmaningar som kan leda till oro, otrygghet och kanske en tvekan inför att delta över huvud taget.

Bra för en – bättre för alla

Om man anpassar en verksamhet för de som har störst behov av framförhållning, struktur och tydlighet, så får man en verksamhet som är bättre anpassad för alla. Det är principen för den här metoden. Genom att skapa en miljö som är strukturerad och tydlig gynnas inte bara idrottare med NPF, utan även resten av gruppen.

Syftet är att skapa en idrottsmiljö som är mer inkluderande för alla barn och unga samt att skapa en känsla av delaktighet och gemenskap. Det innebär bland annat att ledarna är förutsägbara i sitt ledarskap och att de formar aktiviteterna efter individens behov och förutsättningar.

Varför ska vi använda en NPF-modell i vår förening?

  • Studier visar att NPF-anpassad verksamhet passar i stort sett alla barn och ungdomar.
  • Välkomnar och gör föreningen mer attraktiv.
  • Ger föreningen en tydlig grund att kvalitetssäkra att alla är välkomna.
  • Trygga, kompetenta och förutsägbara ledare.
  • En engagerande, inspirerande och attraktiv verksamhet som gör att många väljer att stanna kvar i.

Hur går det till?

Genom modellen lotsas föreningen framåt steg för steg, för att skapa en hållbar och förankrad struktur för arbetet. Det är viktigt att arbetet förankras hos alla involverade för att få de effekter som metoden syftar till att skapa. Det är viktigt att säkra att alla är med på ”resan”. Då kommer arbetet att kunna göra stor skillnad.

Grafisk modell över arbetsgången i metoden.

Hur lång tid tar arbetet?

  • Möte med styrelsen om förankringsarbetet: Ca 1,5 timme
  • Föreläsning/kunskapspass: Ca 2,5 timme
  • Kick-off-film och workshop där berörda ledare får "översätta" metoden till den egna verksamheten och ta fram checklistor för vad alla ska göra och tänka på innan, under och efter varje träningspass till exempel: Ca 4 timmar
  • Uppföljning: Efter behov

Ta kontakt med din idrottskonsulent om du är intresserad av att höra mer om hur metoden skulle kunna användas i just din förening. Att anpassa verksamheten för att inkludera fler är ett arbete som egentligen passar alla! Vi hörs!

Fler möjligheter att söka utvecklingsstöd

Utöver det stöd RF-SISU kan erbjuda så kan föreningar söka stöd för en enskild aktivitet, en NPF-anpassad verksamhet, NPF-utbildning av ledare eller något annat som gör direkt nytta för barn och unga med NPF.

Sidan publicerades: 6 september 2023

Kontakt

Emma Håkansson

Idrottskonsulent

070-872 06 73

Utgår från lokalkontor: Gävle

Kontakt

Ahmet Bölüktas

Idrottskonsulent

073-461 49 40

Utgår från lokalkontor: Gävle

 

Metoden "Inkluderande verksamhet med NPF-modell som grund" är utvecklad av RF-SISU Gävleborg i samverkan med Måns Lööf/Den förutsägbara ledaren.