Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt, och det finns mycket vi kan göra tillsammans för att skapa utvecklande och inspirerande idrottsmiljöer för våra unga.

Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

En riktigt bra barn- eller ungdomsverksamhet är en verksamhet som går i linje med barns särskilda rättigheter (barnkonventionen) och med arbetet för att nå idrottsrörelsens gemensamma mål. Riksidrottsförbundet har tagit fram riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken. Riktlinjerna omfattar all verksamhet inom idrottsrörelsen för personer upp till och med 19 år.

Riktlinjerna innehåller fem huvudriktlinjer och ett antal konkreta insatser för att utveckla verksamheten.

De fem huvudriktlinjerna för barn- och ungdomsidrott är:

  • Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer
  • Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande
  • Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
  • Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
  • Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Länk till mer info om Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott på rf.se

Ladda ned Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som pdf Pdf, 799 kB.

Idrott på barn och ungas villkor

Träning för barn och unga ska bedrivas på deras villkor. Den bör vara allsidig och barnen bör även uppmuntras att hålla på med flera idrotter om möjlighet finns. Det minskar skaderisken och ökar motivationen att fortsätta träna. För att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter har RF-SISU Gävleborg utvecklat dialogmodellen Samsyn. I Gästrikland startade Samsyn 2007 och i Hälsingland 2017, idag heter modellen Samsyn Gävleborg. Konceptet har spritt sig till många av landets övriga idrottsdistrikt.

Att verksamheten bedrivs i en trygg idrottsmiljö är också en avgörande faktor för att få barn och unga att vilja stanna kvar inom idrotten – helst hela livet. Ta gärna hjälp av RF-SISU Gävleborg i arbetet för att skapa en trygg idrottsmiljö i din förening, vi har många tips att ge och många olika material som ni kan arbeta med.

Länk till mer information om hur din förening kan arbeta för en trygg idrottsmiljö

Vill du läsa mer om barnkonventionen och hur din förening kan arbeta utifrån barnens rättigheter? Ta del av Unicef:s material "Barnkonventionen och föreningsidrotten".

Länk till Unicefs material "Barnkonventionen och föreningsidrotten"

Våra idrottskonsulenter har många olika verktyg och utbildningar att erbjuda om er förening vill utveckla barn- och ungdomsidrotten. Ta kontakt med oss för att få stöd och råd.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Sök bidrag för att utveckla barn- och ungdomsidrotten

Via oss på RF-SISU Gävleborg kan du få olika typer av stöd för att stärka barn- och ungdomsidrotten så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta. Du kan till exempel söka bidrag till din förening för att nå fler aktiva och helt nya målgrupper.

Länk till information om bidrag och stöd

Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott

På regional nivå finns sakkunniga tjänstepersoner för barn- och ungdomsidrott som kan stötta idrottsföreningar och ledare när de vill utveckla sin verksamhet och har även möjlighet att, med barnets bästa i fokus, vägleda föreningar när frågor kommer upp kring hur barn- och ungdomsidrotten ska bedrivas.

Sakkunnig i ärenden som rör Gävleborgsdistriktet är:
Jonas Värm
jonas.varm@rfsisu.se
Telefon: 070-452 56 96

Sidan publicerades: 26 september 2022

Kontakt

Emma Håkansson

Idrottskonsulent

070-872 06 73

Utgår från lokalkontor: Gävle

RF och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram stödmaterial om trygg idrott för att hjälpa föreningar i arbetet med de frågorna.

Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en vägledning och ett stöd i förändringsarbetet mot att nå idrottsrörelsens gemensamma mål.

Med dialogmodellen Samsyn samverkar de största idrotterna i distriktet för att barn och unga inte ska tvingas välja idrott för tidigt.