#skippaattityden

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

”Skippa attityden” är ett koncept som RF-SISU Gävleborg har utvecklat. Genom återkommande dialogträffar med barn och unga är syftet att bidra till ett tryggt och tillåtande klimat och främja en god idrottsmiljö för idrottande barn och unga i Gävleborg.

Vi arbetar över hela länet och har utbildat unga ambassadörer som möter barn och unga på deras hemmaplan. Syftet är att arbeta långsiktigt och konkret med normer och attitydfrågor ute i distriktets barn- och ungdomsföreningar. Målet är att barn och unga inte ska hindras i sitt idrottsutövande på grund av exkluderande och negativa attityder samt att öka medvetenheten bland barn och unga kring hur attityder påverkar dem och deras träningskompisar.

Dialogträffar där barnen själva får ta ställning

Ambassadörerna leder samtalen och lyfter viktiga frågor om exkluderande attityder och vem som känner sig hemma i en grupp och inte. Under samtalen väcker vi frågor hos barn och unga om hur de själva kan ta ställning för ett positivt klimat och hur de vill bidra till att forma klimatet i sin träningsgrupp. Varje grupp och förening får stöd och verktyg för att kunna jobba vidare efter dialogträffarna.

Dialogträffarna genomförs vid 4-5 tillfällen per träningsgrupp eller lag och varje tillfälle är ca 30 minuter, vilket gör att konceptet lämpar sig bra att köra i anslutning till ordinarie träningstillfällen.

Barnens röster i centrum

I #skippaattityden är det barnens röster som står i centrum. Vår ambassadör som leder diskussionerna ser till att alla får komma till tals. En #skippaattityden-dialog är ett utmärkt sätt att värna barns rättigheter att själva få tycka till – precis i enlighet med vad som står i Barnkonventionen.

Som avslutning tar gruppen tillsammans tar fram en handlingsplan med förhållningssätt som ska hjälpa dem att gå från ord till handling. Handlingsplanen görs i form av en plansch som gruppen kan sätta upp i sitt omklädningsrum/klubblokal som en påminnelse om hur de vill vara mot och med varandra.

Är din förening intresserad av att arbeta med #skippaattityden?

Ta kontakt med någon av oss:

Hälsingland:
Per Svensson
per.svensson@rfsisu.se
070-604 24 50

Gästrikland:
Olof Hansson
olof.hansson@rfsisu.se
072-355 19 85

Du kan också ta en direktkontakt med din idrottskonsulent.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Länk till mer information om #skippaattityden

Sidan publicerades: 22 november 2022

Kontakt

Per Svensson

Idrottskonsulent

070-604 24 50

Utgår från lokalkontor: Söderhamn