De unga – Framtidens förening (DUFF)

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

DUFF är ett pilotprojekt där RF-SISU Gävleborg, i samverkan med Gestriklands Fotbollförbund och IK Sätra, under en tvåårsperiod vill undersöka hur föreningslivet i en stadsdel med särskilda utmaningar kan få en nytändning genom att sätta ungdomarnas röster i fokus

– Målet är att skapa en inkluderande verksamhet, en trygg idrottsmiljö och få alla involverade att känna sig sedda och lyssnade på. IK Sätra arbetar på ett jättefint sätt utifrån den grundsynen, så tillsammans med dem har vi möjlighet att skapa ett gemensamt lärande och utveckla metoderna för att nå fler unga, berättar projektsamordnare Jonna-Li Frykmo, RF-SISU Gävleborg

Idrotten viktig för området

– Vi slår samman våra olika kompetenser till en stark helhet i det här arbetet, säger Ann-Gerd Bergdahl som är distriktsidrottschef på RF-SISU Gävleborg. IK Sätra har lokalkännedomen och föreningsengagemanget, GFF bidrar med viktig idrottskunskap och ett hållbart synsätt på hur fotbollsverksamhet ska bedrivas och vi har lång erfarenhet av att driva projekt och har ryggsäcken full av metoder för att genomföra utbildning och utvecklingsprocesser.

– En viktig styrka med DUFF är att vi kan fokusera på att hitta de lokala nycklarna för att få det att fungera. Gör vi det kan vi dra slutsatser och gå vidare för att sprida kunskapen till andra områden – som kan hitta sina nycklar. Det är viktigt att förstå att det inte finns en mall för alla, förutsättningarna varierar från plats till plats, understryker hon.

Motverka utanförskap

Med tydlig fokus på värdegrundsfrågor och samverkan är målsättningen att projektet ska bidra till att främja integration och kamratskap och motverka social ohälsa och utanförskap i stadsdelen. Tillsammans med olika aktörer i Sätra blir uppdraget att nå barn och ungdomar, men även föräldrar och andra viktiga vuxna, för att skapa delaktighet så att fler kan känna sig inkluderade i idrottsrörelsen och samhället.


Sidan publicerades: 30 november 2022

Kontakt

Robin Westlin

Verksamhetsutvecklare

Utgår från lokalkontor: Gävle