Sök stöd för:
Stärkt verksamhet i ”LOK-svagt” område

Sidan uppdaterades: 22 juni 2023

Om din förening har verksamhet i ett så kallat LOK-svagt område så kan ni söka stöd för att stärka er verksamhet i området.

LOK-svagt område = Geografiskt område där få deltar inom föreningsidrott eller där det finns få föreningar.

På LOK-kartan kan ni se vilka områden där föreningsidrotten har stor potential att växa. Finns er förening inom något av de röd/orange/gul-färgade områdena?

Länk till den interaktiva LOK-kartan

Utsnitt ur karta över Mellansverige med olika områden markerade i olika färger.

Föreningens uppgift blir att:

  • Ta fram en kommunikationsplan för hur man ska nå nya medlemmar, ledare och/eller aktiva.
  • Arrangera en informationskväll där man bjuder in personer i närområdet för att informera om föreningens verksamhet.
  • Arrangera gratis prova på aktiviteter (ej ordinarie verksamhet) vid minst 3 tillfällen.

(Stödet skulle kunna gå till marknadsföring, tryckkostnader, fika/förtäring, lokal, aktivitetsmaterial osv.)

* Föreningen ska söka LOK-stöd alt. börja söka LOK-stöd för att kunna ta del av stödet.

Syfte med det sökbara stödet:
Ökade möjligheter, främst för barn och unga, att idrotta i närområdet.

För att ansöka om stöd så kontaktar ni er idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg.
Länk till Kontakta idrottskonsulent

Sidan publicerades: 22 juni 2023

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.