Projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 22 juni 2023

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd.

Syftet med projektstödet (tidigare Idrottslyftet) är att:

 • skapa förutsättningar för länets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Målsättningen är att:

 • stärka idrotten i idrottssvaga områden,
 • få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten, och
 • att idrottsföreningar har utbildade barn- och ungdomsledare.

Sökbart område 1

Inkludering av underrepresenterade grupper​

 • Att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar​
 • Att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”) ge stöd till verksamhet och material efter föreningars behov. ​

Inom detta område kan föreningen bland annat söka stöd för:
- Skolsamverkan i ”LOK-svagt” område
- Stärkt verksamhet i ”LOK-svagt” område
- Starta ny verksamhet i ”LOK-svagt” område
- Nytänkande verksamhet för att inkludera fler

Sökbart område 2

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer​

 • Att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar​
 • Att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter​
 • Idrottsövergripande utbildningar – Idrottsövergripande utbildningar som RF-SISU distrikten är anordnare av​

Inom detta område kan föreningen bland annat söka stöd för:
- Trygghetsperson i föreningen
- Starta barn- och ungdomsråd

Inget krångel!

Att söka projektmedel för barn- och ungdomsverksamhet är enkelt:

 • Ingen deadline för ansökan.
 • Enkelt ansökningsförfarande i IdrottOnline – kontakta gärna din idrottskonsulent om du behöver hjälp.
 • Enkel återrapportering i IdrottOnline.

För att ansöka om stöd så kontaktar ni er idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Du kan även söka projektmedel hos ditt specialidrottsförbund. Du kan inte söka för samma satsning hos oss som hos ditt SF – däremot går kompletterande ansökningar bra.

Sidan publicerades: 8 november 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.