Sök stöd för:
Nytänkande verksamhet för att inkludera fler

Sidan uppdaterades: 22 juni 2023

Har din förening idéer om hur ni skulle kunna utveckla verksamheten för att inkludera fler? Då kan ni söka stöd hos oss.

Ett relativt fritt stöd där föreningens egen kreativitet ligger till grund för hur man ska inkludera underrepresenterade grupper i verksamheten genom att tänka nytt och göra på ett sätt man inte gjort förut.

Föreningens uppgift är att:

  • Utse en kontaktperson för satsningen.
  • I samtal med idrottskonsulent utveckla det man vill göra och där specificera vilken målgrupp man önskar nå, vad som är nytt i det man ska göra och vad man tror sig åstadkomma genom satsningen.
  • Ta fram en plan för hur den nytänkande satsningen kan bli långsiktig.
  • Utvärdera och rapportera satsningen till RF-SISU Gävleborg.

(Det kan handla om t.ex. att ha öppna träningstider, inga fasta träningsdagar, ordna en ny typ av aktiviteter, marknadsföra sig i nya kanaler, anordna aktiviteter i nya geografiska områden, samverka med annan idrott/förening.)

Syfte med det sökbara stödet:
Ökade möjligheter för fler att hitta sin idrott och en meningsfull fritid.

För att ansöka om stöd så kontaktar ni er idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg.
Länk till Kontakta idrottskonsulent

Sidan publicerades: 22 juni 2023

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.