Sök stöd för att:
Starta barn- och ungdomsråd

Sidan uppdaterades: 22 juni 2023

Din förening kan söka stöd för att starta ett barn- och/eller ungdomsråd som lyfter och tar tillvara ungas röster i verksamheten.

Stödet ska användas för uppstart och implementering av rådet/råden.

Föreningens uppgift blir att:

  • Rekrytera 5-10 barn/unga som är villiga att engagera sig.
  • Ta fram och uppvisa en tydlig plan på hur barn- och ungdomsrådets röst görs hörd i föreningen.
  • Stödet ska användas till att göra rådet attraktivt. Barn- och ungdomsrådet ska vara med i beslutet om hur pengarna ska användas ex. fika, material, studiebesök osv.

RF-SISU Gävleborg:

  • Utbildar medlemmarna i rådet i föreningslära-light.
  • Kan hjälpa styrelse/organisationsledare i processen att ta tillvara på och utnyttja barnens röster på bästa sätt.

Syfte med det sökbara stödet:
Med en god struktur och höjd kunskap i föreningen om hur man engagerar barn och unga och tar tillvara deras röster i verksamheten, är förhoppningen att fler barn och ungdomar stannar kvar inom den organiserade idrotten.

För att ansöka om stöd så kontaktar ni er idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg.
Länk till Kontakta idrottskonsulent

Sidan publicerades: 22 juni 2023

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.