Stor kraftsamling för en trygg idrott

29 idrottsföreningar anslöt i höstas till en satsning för att skapa Trygga idrottsföreningar. I lördags träffades hela 90 ledare från de deltagande föreningarna vid en mötesplats i Karlshamn för inspiration, erfarenhetsutbyte och workshop.

Sidan uppdaterades: 22 mars 2024

Intresset för att ingå i satsningen "Trygg idrottsförening" var stort, när möjligheten utlystes i höstas. De 29 föreningarna representerar olika idrotter och samtliga fem Blekingekommuner.

- Syftet med satsningen är att vägleda föreningar i det förebyggandet arbetet i att skapa en inkluderade och trygg förening, och hur föreningen ska agera om något skulle hända. Allt för att kunna erbjuda ett tryggt idrottande för alla oavsett om det handlar om barn, ungdomar eller vuxna, säger Lina Hörnbäck som är sakkunnig barn- och ungdomsidrott vid RF-SISU Blekinge och samordnare för Trygg idrottsförening.

Mötesplatsen inleddes med ett pass som hölls av Martin Edbladh från RF-SISU Skåne som är regionalt barnidrottsombud på RF-SISU Skåne och arbetar med att stötta Södra regionens (Skåne, Småland, Halland och Blekingedistriktets) föreningar och förbund i trygghetsfrågor. Hans roll är dels förebyggande, men finns också som stöd när det sker problem, olyckor och övertramp i föreningar. Martin pratade om det reaktiva trygghetsarbetet. Vilket ansvar har idrottsföreningen? Vilket stöd kan man få? Martin delade också med sig av exempel på saker som hänt och även praktiska exempel på hur olika föreningar jobbar med sitt trygghetsarbete.

Martin Edbladh

Martin Edbladh, RF-SISU Skåne

Därpå följde ett panelsamtal mellan Karlshamns kommun, Mörrum Hockey och Mörrums Konståkningsklubb. Med stöd av RF-SISU Blekinge gör föreningarna ett gemensamt trygghetsarbete, Trygga Jössa. Med samverkan och rutiner vill man skapa världens bästa idrottsmiljö tillsammans, och föreningarna berättade inspirerande om hur man kan bli både starkare och tryggare tillsammans.

Panelsamtal

Panelsamtal Karlshamns kommun, Mörrums Konståkningsklubb och Mörrum Hockey

Under eftermiddagen fick föreningarna jobba praktiskt i en workshop utifrån Föreningens trygga år. Med hjälp av årshjul, checklista och trygghetspunkter fick de skapa strukturer för hur de vill jobba med trygghetsfrågan med föreningens olika målgrupper. Som stöd fanns också en inspirationsyta med gott om material och goda exempel - också för att kunna ta med hem och direkt applicera i sin förening.

- Det bubblade i rummet och var en härlig energi. Man ville verkligen dela med sig och det blev bra samtal. Deltagarna vågade fråga och sökte spontant upp varandra. Det som framförallt är betydelsefullt är kraften i att så många föreningar börjar jobba med detta på en och samma gång, för barns och ungas skull, säger Lina Hörnbäck.

Workshop

Under workshopen jobbades det med årshjul, checklista och trygghetspunkter

Från Ronneby Atletklubbs styrelse deltog Tommy Axelsson, Max Bona och Ville Styrlind under helgens mötesplats och de delar med sig av deras arbete:

- Vi försöker att hela tiden jobba för att vår förening ska vara en trygg idrottsmiljö, och gör olika aktiviteter och insatser för att främja detta. Exempelvis tar vi registerutdrag i början på året och vi erbjuder varje år ledarutbildning till både befintliga och nya ledare, samt arbeta också internt med lärande kring ledarskap. Tack vare den hjälp vi får genom satsningen Trygg Idrottsförening kommer vi att jobba ännu mer strategiskt med detta.

Varför är det viktigt för er förening att jobba med Trygg Idrott?
- Vi är en väldigt familjär förening, och vill att man ska känna gemenskap och att man utvecklas hos oss. Vi vill erbjuda en meningsfull sysselsättning och att föreningen ska kunna vara en trygg zon för alla.

Ronneby Atletklubb är en av de deltagande föreningarna

Ronneby Atletklubb är en av de deltagande föreningarna

Sidan publicerades: 18 mars 2024

Kontakt

Lina Hörnbäck

Idrottskonsulent

0729-921874

Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
Samordnare Rörelsesatsning i skolan Blekinge