Logotyp

Välkommen till RF-SISU Blekinge!

RF-SISU Blekinge är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå. Vi verkar även för och bidrar till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och förbund.

Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.

Aktuellt

23 jan 2023 19:38

Idrottsveckan i Blekinge både firar och bjuder in till samverkan

Den 24 januari börjar Idrottsveckan i Blekinge som avslutas med idrottsrörelsens firande av särskilda gärningar under det gångna året. Syfte med veckan är att öka kunskapen om och inspirera till fortsatt arbete för ta vara på idr…

Kalender

02 feb 19:00

Lärande träffar i Fotbollspsykologi

RF-SISU Blekinge bjuder in till lärande träffar i fotbollspsykologi. Med stöd av idrottspsykologerna tillika landslagsledarna Daniel Ekwall och Rasmus Wallins bok ”Fotbollspsykologi” diskuterar vi o…

I fokus

I fokus