Hoppa till sidans innehåll

Vi är idrottens eget studieförbund.

Vi utbildar, bildar och utvecklar svensk idrott

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. Vi arbetar med bildning och utbildning inom idrotten. Att stimulera människors lärande är en viktig uppgift för oss. SISU Idrottsutbildarna består av studieförbundet, förlaget SISU Idrottsböcker, Idrottsfolkhögskolan Bosön och Riksidrottsmuseet i Stockholm. Riksidrottsmuseet driver vi tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF). Tillsammans bidrar dessa delar som utgör SISU Idrottsutbildarna till stöd och utveckling inom svensk idrott.
  • Uppdaterad: 10 APR 2018 14:22

SISU Idrottsutbildarna på riksnivå fungerar som ett stöd och en resurs för de specialidrottsförbund och medlemsorganisationer som vill utveckla sin organisation och verksamhet. 

För den regionala och lokala verksamheten ansvarar distriktsorganisationen som totalt består av 19 distrikt. För arbetet på denna nivå består målgruppen av de olika specialdistriktsförbunden med tillhörande idrottsföreningar.  

Vi är där när idrotten lär

All verksamhet inom Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna utformas för att en förflyttning mot vår vision Vi är där när idrotten lär ska kunna ske. Värdegrunden säkerställer i sin tur en gemensam syn på studieförbundets verksamhet och beskrivs nedan:

  • Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation.
  • Vi ser lärandet som en livslång process där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också att lära varandra.
  • Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll.
  • Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i Specialidrottsförbunden/Medlemsorganisationernas lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför medlemsorganisationerna.
  • Den samhällsfinansierande folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov.
  • Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna.
  • Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra.
  • En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande.

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link