Hem / Stöd och verktyg / Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa är två begrepp som får allt större uppmärksamhet i samhället och inom idrottsrörelsen. Här presenteras två webbplatser med information, fakta och stödmaterial – för dig som vill lära dig mer och också vill kunna samtala med andra om psykisk hälsa och ohälsa.

Ledare som lyssnar

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. Utbildningen är kostnadsfri.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram utbildningen på uppdrag av regeringen. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har deltagit som referens.

I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Målet är att du som gått utbildningen ska kunna vara mer närvarande, stödjande och trygg i möten med barn och unga som mår dåligt psykiskt.

Ladda ner affisch Ledare som lyssnar

Ladda ner flyer Ledare som lyssnar

Se trailer för utbildningen:

Idrottspsykologi – prestation och hälsa

Idrottspsykologi – prestation och hälsa riktar sig till aktiva idrottare i gymnasieåldern eller äldre. Men materialet ger också bra kunskap till de som jobbar runt en aktiv. Tränare, ledare, sportchefer, förbundskaptener och föräldrar kan genom att ta del av innehållet ge bättre stöd och vägledning till den aktive.

Innehållet på webbplatsen är framtaget av Riksidrottsförbundets avdelning för Elitidrottsstöd.

Idrottspsykologi rymmer både frågor kring prestationsutveckling och det psykiska välbefinnandet. Båda dessa delar finns med på webbplatsen, som är uppdelad på sju olika områden:

Prestation belyser faktorer och färdigheter som kan påverka prestationen.

Välbefinnande fokuserar på hur aktiva kan må bra i den utmanande idrottsmiljön och vad hen kan göra själv för att säkerställa sitt psykiska välbefinnande.

Idrottsspecifika utmaningar är ett avsnitt som presenterar situationer och aspekter som i vissa fall kan försämra den psykiska hälsan.

Psykisk ohälsa beskriver olika psykiska sjukdomar som idrottare kan drabbas av.

Övningar – här finns övningar att träna på som kan hjälpa dig att utvecklas och må bra.

Hjälp att få – här hittar du information om vart du kan vända dig om du har frågor.

Upp upp vi lyfter – här hittar du en teaterföreställning vars syfte är att lyfta tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa, samt lägga en bra grund för att arbeta vidare med dessa frågor.

SISU Idrottsutbildarnas tränarutbildningar

Om du går SISU Idrottsutbildarnas tränarutbildning får du som tränare och ledare mer kunskap och verktyg för att kunna arbeta för en god psykisk hälsa hos dina utövare. Mer om tränarutbildningen

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter