Hem / Stöd och verktyg / För utbildare / Stöd för dig som leder webbinarium

Stöd för dig som leder webbinarium

Att utbilda och folkbilda digitalt, i ett webbinarium, skapar många möjligheter. Det blir tillgängligt för fler samtidigt som det minimerar resor och kostnader. Ett webbinarium gör det möjligt att se varandra även om det inte blir i det fysiska rummet, ”face to face”.

Fundera över vilket upplägg som gynnar den tänkta utbildningen eller folkbildningen på bästa sätt. Vi människor är alla olika och har olika förutsättningar och behov. Med den utgångspunkten behöver vi som utbildningsarrangörer alltid fundera på hur vi tillmötesgår så många deltagares behov som möjligt. Försök att minimera ”trösklar” – ge stöd genom enkla checklistor eller guider. Om det är möjligt är oftast en variation av upplägg att föredra.

I den här filmen tar vi upp vad som är bra att tänka på när man utbildar och folkbildar digitalt i ett webbinarium:

Här följer en enklare checklista för att ge dig som utbildningsarrangör eller utbildare stöd i ditt planeringsarbete. Checklistan ska ses som inspiration och är på inget sätt heltäckande. Ladda ner checklistan som pdf.

Identifiera målgrupp, syfte och mål

Var noga med att i planeringsstadiet identifiera vilken målgrupp du kommer att ha framför dig i webbinariet. Vilken kunskap och erfarenhet har de i den aktuella frågan? Fundera vilket mål du har med webbinariet. Vad vill du uppnå med detta webbinarium? Vad vill du att deltagarna ska få med sig? Vad ska de få lära sig? Utifrån målen du tidigare beskrivit, identifierar du vilket syfte själva webbinariet har för att uppfylla dessa.

Glöm inte att hela tiden ha målgruppen i fokus när du formar ditt mål och syfte med webbinariet. Utifrån syfte och mål fortsätter du planera innehåll och upplägg.

Planering med hjälp av frågor

All förberedelse är viktig för att själva webbinariet ska bli bra. Använd gärna ett antal frågor för att säkerställa att du får med allt i din planering. Här kommer förslag på frågor att fundera över:

 • Minimera ”trösklarna” för deltagaren. Hur ser du till att skapa en tydlighet och enkelhet för deltagaren? Hur går de tillväga för att komma in och vad behöver de tänka på för att få webbinariet att rulla på bästa möjliga sätt? Var tydlig med ramar och tider, så att alla deltagare vet vad de har att förhålla sig till.
 • Vilket digitalt verktyg finns att använda? Vilket passar bäst för detta webbinarium? Hur kan verktyget stödja och hjälpa dig i ditt planerade upplägg?
 • Hur ser du till att ha en Plan B? Tänk om något oförutsett skulle hända? Till exempel om tekniken strular eller du eller den som håller i webbinariet blir sjuk.
 • Skapa ett gott lärande genom att variera upplägget. Reflektion och samtal ses som två viktiga ingredienser för lärande. Hur kan du skapa möjlighet till detta? Avsätt tid för kortare stunder för deltagarnas egen reflektion. Det kan handla om att reflektera kring en frågeställning, situation eller ett citat.
 • Samtal i gruppen. Fundera över gruppstorlek, vad är rimligt för att skapa samtal? Finns möjlighet att dela upp gruppen i mindre grupper under någon del av webbinariet? Vad finns för teknik som hjälper dig med det?
  Är det fler mindre grupperingar, välj med fördel ut en samtalsledare med ansvar att hjälpa till att driva samtalen framåt och se till att alla i gruppen får komma till tals och ge sina inspel och kommentarer. Fundera även på om det finns ett värde av att dokumentera och summera respektive samtal. Hur gör du och gruppen det i så fall på bästa möjliga sätt? Kan ni använda till exempel chatten eller en kortare redovisning i storgrupp?
 • Var fler som håller i olika delar. Särskilt om det är ett längre webbinarium så är det en fördel. Deltagarna får lyssna på olika röster vilket ger en ökad variation. Detta möjliggör att ni kan hjälpa varandra att hålla koll på chatten och få med och lyfta fram deltagarnas eventuella frågor, tankar och idéer mer naturligt.
 • Avsätt tid för små pauser. Du kan med fördel bryta av vid ett par tillfällen med en mindre rörelsepaus. Tänk på att ge alternativa övningar så att alla har möjlighet att delta. Att sitta framför en skärm kräver koncentration och tar extra mycket på krafterna.
 • Planera för hur du följer upp webbinariet. Följ gärna upp tillsammans med deltagarna under webbinariets gång genom att ”stanna upp” och summera tillsammans. Ni kan dessutom gärna göra en gemensam reflektion kring hur ni upplever att webbinariet fungerar. Dessa korta gemensamma avstämningar kan hjälpa till att stärka ett gemensamt lärande men även hjälpa dig att kunna skruva lite i upplägget vid behov.
 • Planera för en bra avslutning av webbinariet. Förslagsvis genom en kort summering tillsammans med en beskrivning av nästa steg för utbildningen eller andra möjligheter till fortsatt kunskapspåfyllnad. Därutöver är det alltid ett värde att låta deltagarna kort utvärdera webbinariet. Uppnådde vi syfte och mål? Vad tar deltagarna främst med sig? Tips för att utveckla nästa webbinarium?

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter