Hem / Stöd och verktyg / För utbildare

För utbildare

Du som utbildare är avgörande för att en utbildning ska bli så bra som möjligt. Ditt sätt att möta deltagarna, att inspirera, skapa nyfikenhet och dra nytta av deltagarnas erfarenheter och idéer, kommer ge goda förutsättningar till lyckad utbildning.

Lärande är komplext och ett fält som det ständigt forskas på. Ett lärande kan ske medvetet men ofta sker det helt omedvetet och du inser långt senare, i något annat sammanhang, att du lärt dig något nytt. En kortfattad definition är att ett lärande är en process som leder till en bestående förändring. En inspirerande och utvecklande miljö där delaktigheten är stor och det ges tillfälle till att reflektera och samtala med andra kring det man ser, hör, känner och upplever bidrar i större utsträckning till ett lärande.

Se film om rollen som utbildare inom idrotten

Att fundera över

Vad kan du som utbildare tänka på för att skapa bra förutsättningar för deltagarnas lärande? Här följer ett par värdefulla nycklar och utgångspunkter att tänka på:

Tydlighet i roll och uppdrag

Se till att tillsammans med din uppdragsgivare skapa en klarhet i ditt uppdrag, vilka förväntningar som finns och vilket stöd du kan förväntas få i din roll.

Dina egna drivkrafter

Allt börjar med dig själv. För att du ska trivas, må bra och utvecklas i din roll som utbildare behöver du fundera över dig själv, dina drivkrafter, mål och inre kompass.

Utbildningens olika faser

Vi identifierar en utbildning med fyra olika faser:

 • Planering
 • Genomförande
 • Uppföljning och utvärdering
 • Utveckling

Fundera över vad du behöver tänka på i respektive fas. Gör din egen checklista. Identifiera om det finns några ”kritiska punkter”.

Guide till jämställda och inkluderande utbildningar och mötesplatser

Ta hjälp av guide till jämställda och inkluderande utbildningar och mötesplatser. Guiden är skriven för dig som är till exempel huvudansvarig för en utbildning, innehållsansvarig, administratör eller teknikansvarig. De fyra huvudområdena i guiden är planering, kommunikation, genomförande och utvärdering. Inom varje område går det att checka av saker som redan är på plats och se vilka punkter som kan behöva läggas mer tid på framöver. Kanske kan några nya boxar checkas varje gång en ny utbildning genomförs, för att ta steg framåt mot att bli ännu bättre?

Här finns guiden i engelsk version

De didaktiska frågorna

De didaktiska frågorna vad, hur och varför är centrala i en utbildning både för dig som utbildare och dina deltagare. Se till att forma konkreta svar på dessa frågor kring de utbildningar som du utbildar i samt hålla dessa frågor levande under utbildningens gång.

Inspirera deltagarna

Se till att sätta deltagarna i centrum och skapa bästa förutsättningar för dem att lära, utforska och utvecklas i samspel med de övriga deltagarna. Det kan du göra på en mängd olika sätt, några aspekter hittar du här.

 • Skapa en tydlighet i utbildningens syfte och mål samt vilka förväntningar som finns från såväl deltagare som du som utbildare
 • Skapa ett upplägg som inbjuder till delaktighet, där deltagarnas kompetens och erfarenhet tas tillvara.
 • Variera upplägget så att flera former och verktyg används för att stimulera flera sinnen.
 • Skapa tid för deltagarnas egen reflektion och för samtal mellan deltagarna.
 • Stanna upp, summera och följa upp utbildningen under vägen.
 • Var lyhörd för att forma om och vrid på upplägget, så att det möter deltagarna på bästa möjliga sätt, även om ramar och kursens olika moment behöver följas.
 • Fundera på hur du placerar dig bäst under kursens olika moment för att möta och integrera med deltagarna.
 • Inledning och avslutning är två viktiga moment i utbildningen, Under inledningen har du tillfälle att sätta ramen och skapa trygghet och under avslutningen har du möjlighet att summera, återigen trycka på viktiga aspekter och till sist ”knyta ihop” säcken.

Här kan du läsa mer om SISU Idrottsutbildarnas Utbildarutbildning

Skapa lärande i digitala miljöer

SISU Idrottsutbildarna har tagit fram ett stöd- och inspirationsmaterial för dig som är utbildare eller konsulent inom idrotten med målet att skapa goda förutsättningar för lärande i digitala miljöer. Vi hoppas att detta underlag ska inspirera dig och ge dig konkreta tips på hur du kan planera och forma ditt upplägg, och agera i den digitala miljön. Målet är att du ska känna dig motiverad att vilja testa och pröva dig fram. Det är ditt mod att våga testa olika saker samt att öva och öva och öva som kommer ge utdelning.

Ladda ner materialet Skapa lärande i digitala miljöer 

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter