Hoppa till sidans innehåll

Vi är idrottens eget studieförbund.

Vi utbildar, bildar och utvecklar svensk idrott

Foto: CARL SANDIN

Utbildning

För att lyckas som processledare krävs förstår både kunskap och erfarenhet, där förmågan att ställa kloka frågor är central. Det är genom frågor som processledaren tydliggör uppdraget, leder samtal och driver processen framåt.
  • Uppdaterad: 30 MAJ 2018 15:15

Oavsett vad man står inför, vilka utmaningarna är kan det vara till fördel att ta hjälp av en utomstående, en processledare. Själva processledarrollen handlar i huvudsak om att hantera fem huvudområden. Processledaren ska:

  • Planera och designa en utvecklings – eller förändringsprocess tillsammans med uppdragsgivaren.
  • Möta och leda människor genom processens olika moment.
  • Vid behov bidra med idéer, kunskap och erfarenheter, framförallt kopplat till processen. Det kan exempelvis handla om hur ett mål bör formuleras för att det ska vara användbart.
  • Sammanfatta och ge förslag på metoder och verktyg i det fortsatta arbetet.
  • Stödja implementeringen av processens resultat. Det kan exempelvis vara en ny vision eller värdegrund som ska ges liv genom människors beteenden.

Under 2000-talet har SISU Idrottsutbildarna utbildat processledare. Under 2017 och 2018 reviderar och utvecklar vi hela vårt utbildningsutbud för organisationsledare och under den här sidan finner du det som är aktuellt för stunden.

Våra processledarutbildningar 

  • Processledning i teori och praktik –  en grundläggande utbildning om 4 dagar (2+2) med syfte att ge en introduktion och förståelse för vad det innebär att vara processledare samt konkreta verktyg att använda direkt med fokus på organisation – och verksamhetsutveckling.

Utbildningens målgrupp är distriktskonsulenter samt de som arbetar med exempelvis föreningsutveckling på ett specialidrottsförbund eller specialdistriktsförbund.

Utbildningen ges som som öppen utbildning.
Nästa utbildningstillfälle är i höst och omfattar 7-8 oktober samt 28-29 oktober. Se anmälningslänk nedan:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1191682

  • Processledning vidareutbildning – en fördjupande utbildning inom processledning med syfte att ge en bredare förståelse inom ett antal teorier för organisations- och verksamhetsutveckling men även en introduktion till grupputveckling och förändringsledning.

Den här utbildningen är under revidering, utveckling med ett par pilottillfällen under 2018. Beräknas att finnas i vårt ordinarie kursutbud 2019. Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse för kommande utbildningar kontaktar du This is a mailto link.

Kontakt

 
Kristoffer Berg
Process- och projektledare
SISU Idrottsutbildarna
08-699 61 66

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link