Hem / Stöd och verktyg / För process- och projektledare / Metoder och verktyg – processledare

Metoder och verktyg – processledare

På den här sidan har vi samlat metoder, verktyg och tips som kan underlätta i ditt arbete som processledare, konsulent, förenings- eller förbundsutvecklare.

Det är viktigt att komma ihåg att metoder och verktyg är just hjälpmedel för att åstadkomma det som är syftet med processen, det är aldrig ett mål i sig att jobba med en viss metod.

För att underlätta din navigering är metoderna sorterade efter förslag på syfte, baserat på vanliga faser i ett utvecklingsarbete, men se detta just som förslag. De flesta metoderna kan användas i flera olika syften och sammanhang.

Metoder för processledning

Uppstart och relationsbyggande

En utvecklingsprocess eller ett möte behöver en tydlig inramning för att sätta det i sitt sammanhang och få människor med på tåget. Om det är en ny grupp som ska jobba tillsammans under en tid framöver är det ofta klokt att lägga energi på att skapa relationer och att forma gruppen. Här listas metoder som kan passa vid dessa tillfällen.

Övningarna passar även som mönsterbrytare för att då och då bidra med lite ny och extra energi under processens gång.

Personligt kollage

Begynnelsebokstav

Forma gruppen

De här verktygen och metoderna passar främst då du arbetar med olika typer av grupper.
Syftet är att stärka relationerna i arbetsgruppen eller ta fram gemensamma regler.

Tvärt-om-metoden

Gemensamma förhållningssätt – beskrivning

Gemensamma förhållningssätt – arbetsunderlag

Spelregler – beskrivning

Spelregler – arbetsunderlag

Ta tempen på gruppen – beskrivning

Ta tempen på gruppen – arbetsunderlag

Identifiera nuläget

De flesta processer och utvecklingsarbeten börjar med någon form av nulägesanalys. Om en inte vet sitt utgångsläge är det svårt att veta år vilket håll en ska gå. I en nulägesanalys är uppgiften att tydliggöra, skapa en bild av och få en uppfattning om tillståndet i föreningen eller det område som ska utvecklas.

Nedan listas en rad metoder som förslagsvis kan användas i detta syfte, men de flesta metoder går att använda i flera syften.

Trafikljus

SWOT – analys med PEST

Metodfilm: Nulägesanalys

PMI

Arbetsunderlag: PMI (A3)

Metodfilm: PMI

Metodfilm: Omvärldsanalys

Fokusera på nyläget

När en vet var en befinner sig är det dags att ta reda på vart en vill – finns inte ett mål i sikte kan en heller inte leda vägen dit. Uppgiften i den här fasen av ett utvecklingsarbete är att skapa målbilder, idéer och engagemang kring ett framtida läge.

Nedan listas en rad metoder som förslagsvis kan användas i detta syfte, men de flesta metoder går att använda i flera syften.

Cafémetoden

Idéstorm

Hur – vägen mot målet

När organisationen vet sitt befintliga läge och vad de strävar emot är det dags att rita ut vägen som ska leda dit – att gå från ord till handling.

Som processledare handlar det mycket om att försöka hjälpa gruppen att analysera, sortera och strukturera det som framkommit i tidigare skeden, samt planera de aktiviteter som ska till. Se under universalmetoder för tips på detta arbete.

Nedan listas metoder som förslagsvis kan användas när planerandet av arbetet ska göras.

Tidslinje

Handlingsplan

Målstegen

Universalmetoder

Många metoder är användbara i flera sammanhang och situationer. Det kan handla om att komma vidare från en nu- eller nulägesanalys, skapa energi, komma loss ur ett problem eller liknande.

Nedan listas en rad metoder som kan användas fristående, som en del i ett längre processuppdrag, eller kanske som hjälp om något i processen hakar upp sig.

Hur, hur?

Rakt på sak

Konsekvensträd

Ska, vill, kan

Varför, varför?

Idétestaren

Genomförbarhet och effekt

Verktyg för processledning

Checklista för uppdrag

Ibland kan det vara bra att kolla så att man har fått med allt man hade tänkt före, under och efter ett uppdrag. Checklistan är en hjälpreda, som du med fördel fyller på själv allt efter behov och erfarenhet.

Checklista – före ett uppdrag

Checklista – under ett uppdrag

Checklista – efter ett uppdrag

Åsiktskort

Mötas och samtala - Åsiktskort - beskrivning

Åsiktskort Allmänna moraliska dilemman

Åsiktskort Arbetet i studiecirkeln

Åsiktskort Att vara idrottsförälder

Åsiktskort Attityden i föreningen eller gruppen

Åsiktskort Attityden och andan i individuell idrott

Åsiktskort Attityden och andan i laget

Åsiktskort Hur står det till inom idrotten

Åsiktskort Idrottsliga moraliska dilemman

Åsiktskort Spegla föreningen

Åsiktskort Stämningen i gruppen

Åsiktskort Ta tempen i barngruppen

Åsiktskort Ta tempen i ungdomslaget

Åsiktskort Ta tempen på arbetsgruppen

Åsiktskort Ta tempen på möten

Åsiktskort Träningslägret

Kortboxen

Kortboxen innehåller nio olika uppsättningar kort i formatet 7x7 cm. Varje uppsättning har sitt speciella tema eller inriktning. Korten kan användas vid exempelvis kurser, studiecirklar, lagträffar och olika former av utvecklingsarbete. Tanken är att korten kan fungera som ”uppvärmning” eller ”starter”.

Handledning

Alfabetet

Ordspråk

Symbolkort

Utvärderingsfrågor

Bildkort

Ordkort

Trafikmärken

Siffror

Utvärderingsord

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter