Hem / Stöd och verktyg / För process- och projektledare

För process- och projektledare

Alla organisationer, arbetsgrupper eller ledningsteam utsätts för ett förändringstryck som kräver att man tänker om, annorlunda och nytt – men framför allt tillsammans. Där kommer process- och projektledarna in i bilden.

En processledare designar, genomför och implementerar olika typer av utvecklings – och förändringsarbeten. Det kan exempelvis handla om en organisation som vill ta fram en långsiktig plan med mål och aktiviteter, eller om en grupp som vill utveckla sitt samarbete.

Begrepp som facilitator, katalysator, konsult och coach används ibland synonymt med processledare. Just begreppet facilitator, som på engelska betyder underlätta, fångar på ett bra sätt kärnan i processledning.

Processledare använder olika verktyg och metoder för att exempelvis kartlägga, utveckla, målsätta, prioritera och analysera en organisation, grupp eller individ. Det är aldrig ett mål i sig att arbeta utifrån en viss metod eller verktyg utan det är syftet med processen som styr val av metod.

Till Metoder och verktyg för processledare

Som projektledare är du kanske bra på att inspirera andra, att övertyga styrelsen om att projektet är nödvändigt och skapa den uppmärksamhet kring frågan som krävs. Men kanske brinner du då inte lika mycket för att strukturera scheman för ansvarsfördelning i projektgruppen, eller att ha koll på hur ni egentligen ligger till med budgeten.

Mångsidigheten i projektledarens roll erbjuder tillfällen att träna upp sidor hos dig själv som kanske inte hör till de starkare. En projektledare som är medveten om sina svaga sidor ser till att knyta till sig kompetenser i projektet som blir ett stöd. Personerna blir ett stöd till dig, som både projektet och du själv stöttas av.

Till Metoder och verktyg för projektledare

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter